Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Urogynaecologie

Gecombineerd spreekuur Urologie en Gynaecologie
Het gecombineerde spreekuur van de urologen en gynaecologen is bedoeld voor vrouwen die last hebben van urine-incontinentie. Het doel van dit spreekuur is dat vrouwen met incontinentieklachten op één dag gezien en onderzocht worden door zowel de gynaecoloog als de uroloog. Dezelfde dag krijgt u de uitslagen van de onderzoeken en stelt de arts zo nodig en mogelijk een behandelplan met u op.

Uw huisarts meldt u aan bij de polikliniek Gynaecologie. Vervolgens plant de assistente van deze polikliniek een afspraak voor u bij de gynaecoloog. U ontvangt een afspraakbevestiging, een vragenlijst over uw klachten die u thuis vast invult en de folders Urodynamisch onderzoek en Cystoscopie ter voorbereiding.

 

Het Uro/Gyn spreekuur vindt plaats op maandag en donderdag op locatie Baarn, Molenweg 2, poliklinieken Gynaecologie en Urologie, 4e etage.

Wat kunt u verwachten tijdens uw afspraak?

  • U komt bij de gynaecoloog die gespecialiseerd is op dit gebied. Hij bespreekt met u uw klachten en neemt de ingevulde vragenlijst met u door.
  • Zo nodig vindt er een inwendig onderzoek en een inwendige echo plaats. Deze onderzoeken zijn vaak niet pijnlijk, maar kunnen wel als onaangenaam worden ervaren. De onderzoeken duren bij elkaar ongeveer tien minuten.
  • Vervolgens wordt u bij Urologie gezien door een verpleegkundige die een blaasfunctieonderzoek bij u uitvoert.
  • Daarna gaat u naar de uroloog voor een cystoscopie. De uroloog zal de uitslagen van deze onderzoeken met u bespreken.
  • Direct na deze onderzoeken overleggen de uroloog en gynaecoloog over de uitslagen van de onderzoeken. Vervolgens bespreekt de gynaecoloog met u de uitslagen van alle onderzoeken en wat de eventuele behandelingsmogelijkheden zijn.

 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u op maandag en donderdag contact opnemen met de doktersassistente van de polikliniek Gynaecologie via telefoonnummer 033 - 850 6070.


Afdelingen / Specialismen
Gynaecologie en verloskunde
 
Specialisten / zorgverleners
Lenters (E.)
Schraffordt Koops (S.E.)
Spreekuren
Dr. S.E.Schraffordt Koops
Gynaecoloog

Dr. S.E. Schraffordt Koops is sinds 2000 gynaecoloog. Samen met een Tilburgse collega was hij de eerste gynaecoloog in Nederland die begon met plaatsen van TVT- bandjes. Hij promoveerde in 2006 op dit onderwerp en analyseerde ruim 800 vrouwen in 41 ziekenhuizen die de operatie ondergingen. Hij volgde een ‘fellowship’ in Australië waar hij extra werd getraind in incontinentie- en verzakkingsproblematiek.