Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Oncologische Gynaecologie

Meander voorop in de strijd tegen kanker
In Meander werken drie gynaecologen die patiënten met kwaadaardige aandoeningen van de voortplantingsorganen behandelen. Eén van hen is gespecialiseerd en geregistreerd als gynaecologisch oncoloog. Door deze extra expertise in Meander bent u bij ons verzekerd van zorg op een hoog niveau.
Meander heeft bovendien in 2010 de deelaccreditatie oncologisch zorg behaald, een belangrijk kwaliteitskeurmerk voor oncologie, toegekend door de Integrale Kankercentra en het NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg).
Vanaf 2010 is de samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) geïntensiveerd. De zorg voor patiënten met kanker is ondergebracht in het regionaal Centrum Gynaecologische Oncologie waarin de drie grote regionale ziekenhuizen en het UMCU als gelijkwaardige partners samenwerken. Hierdoor garanderen wij u zorg op het hoogste niveau, die wij uitvoeren volgens landelijke en regionale afspraken.

Wij zetten de nieuwste inzichten en ervaringen in bij uw behandeling
Alle patiënten worden besproken met onze collega's in het UMCU.
Wekelijks bespreken de gynaecologische oncologen van beide ziekenhuizen door middel van een videoconferentie met elkaar hoe en waar uw behandeling plaatsvindt. In het Meander is een zeer ruime ervaring met de behandeling van eierstok- en baarmoeder- kanker en wordt voldaan aan alle voorwaarden van de beroepsvereniging en de kliniek.

Wij bieden u de beste (na)zorg
Na uw medische behandeling gaat onze zorg en begeleiding door. Wij zorgen ervoor dat u tijdens maar ook na uw medische behandeling de (na)zorg krijgt die u nodig heeft van ons of van partners in de zorg.

Indien het vermoeden bestaat dat bij u sprake is van een kwaadaardige aandoening, bezoekt u een speciaal spreekuur: het geïntegreerd Gynaecologisch Oncologisch Spreekuur (GOS).
Hier werken de gynaecologisch oncoloog en de Verpleegkundig Specialist Oncologie (VSO) nauw samen. De resultaten van vooronderzoeken, de diagnosestelling en de behandelopties bespreken wij uitvoerig met u. Alle patiënten bespreken wij tevens in het oncologisch team waar ook de gynaecologisch oncologen van het UMCU deel van uitmaken.
De behandelingen worden voornamelijk in Meander uitgevoerd, maar in sommige situaties verwijzen wij de patiënt naar het UMCU.

De gynaecoloog en VSO helpen u en uw naasten ook bij de verwerking of bijvoorbeeld het omgaan met bijwerkingen van de behandelingen. De VSO coördineert tevens eventuele maatschappelijke en psychologische ondersteuning. Zij werken nauw samen met de revalidatie geneeskunde, maatschappelijk werk, medische psychologie, klinisch genetica en stichting Herstel & Balans. De controles na de behandeling (ook als deze in het UMCU uitgevoerd is) vinden ook plaats op het GOS.


Afdelingen / Specialismen
Gynaecologie en verloskunde
Oncologisch Centrum
 
Specialisten / zorgverleners
Duk (M.J.)
Gerestein (C.G.)
Krol (A.)
Vliet, van (W.)
Spreekuren
Gynaecologisch oncologisch spreekuur (GOS)
Dr. M.J Duk
Gynaecologisch Oncoloog

In 1990 promoveerde Jitze Duk in het UMCGroningen. Na zijn opleiding tot gynaecoloog was hij tot 1999 als “fellow gynaecologische oncologie” werkzaam voor de Nederlandse Kankerbestrijding / Koningin Wilhelmina Fonds. Het subspecialisme gynaecologische oncologie is door de beroepsvereniging NVOG formeel erkend. Sinds 1998 is hij werkzaam in Meander. De specifieke opleiding en ervaring maakt dat complexe operaties en zorg voor patiënten met gynaecologische kanker veilig in Meander kunnen worden uitgevoerd. E.e.a. bovendien in een nauw samenwerkingsverband met de Divisie Gynaecologische Oncologie van het UMCU. Duk is tevens opleider voor arts-assistenten in opleiding tot gynaecoloog.