Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Blaaskanker

De blaas
Het lichaam produceert afvalstoffen die het bloed worden afgevoerd naar de nieren. De afvalstoffen worden door de nieren uit het bloed gehaald en opgelost in water, waardoor urine ontstaat. Deze urine gaat via de urineleiders naar de blaas terecht en via de plasbuis verlaat de urine het lichaam. De wand van de blaas bestaat uit verschillende spierlagen. Aan de buitenkant van de blaas bevinden zich een vetlaagje en enkele lymfevaten. Bij ruim 90% ontstaat een tumor vanuit het slijmvliesweefsel van de blaaswand. Deze vorm van blaaskanker heet medisch gezien urotheelcelcarcinoom. De kans dat een tumor in de blaas goedaardig is, is ongeveer 5%. Bij een kwaadaardige tumor spreken we over blaaskanker.

Blaaskanker komt in Nederland jaarlijks ruim 5.000 maal voor, 4x zo vaak bij mannen als bij vrouwen en met name bij mensen boven de 60 jaar. Goedaardige tumoren bij de blaas worden poliepen of benigne papillomen genoemd.

Symptomen blaaskanker
Blaaskanker geeft in het beginstadium vrijwel geen klachten. Daardoor is het vaak moeilijk de ziekte in een vroeg stadium vast te stellen. Symptomen die bij blaaskanker kunnen voorkomen, zonder dat het per definitie blaaskanker betekent:

  • vaak plassen of pijn bij het plassen
  • bloed in de urine


Onderzoek blaaskanker
Als u bovenstaande klachten heeft, adviseren wij u om naar uw huisarts te gaan, die vaak een urineonderzoek laat uitvoeren. Mocht daar aanleiding toe zijn dan zal de huisarts u verwijzen naar de uroloog. De uroloog zal de blaas en andere delen van de urinewegen uitgebreid onderzoeken, gericht op de aard en plaats van de tumor. Het onderzoek is niet pijnlijk, maar kan als onaangenaam worden ervaren.

Behandeling blaaskanker
De meest toegepaste behandelingen bij blaaskanker zijn:

  • operatie (chirurgie)
  • blaasspoeling met medicijnen
  • bestraling (radiotherapie)
  • chemotherapie (behandeling met celdodende of celdelingremmende medicijnen)


Blaasoperaties veilig en snel

 

Sinds januari 2019 werken Meander Medisch Centrum, Tergooi en UMC Utrecht samen op het gebied van urologische kankerzorg. Lees meer over deze samenwerking.


Veel ervaring
Bij deze ernstige ziekte zijn allerlei behandelingen mogelijk. Soms is het nodig de blaas operatief te verwijderen, een ingrijpende operatie. De urologen van Meander Medisch Centrum hebben hier veel ervaring mee. Hoe vaker een arts een bepaalde operatie verricht, hoe beter het resultaat. De urologen van Meander verrichten per jaar twintig blaasverwijderingen, tegen landelijk nog geen zeven per ziekenhuis.

Korte operatieduur
In heel Nederland zijn de afgelopen jaren de operatietechnieken verfijnd, waardoor de operatietijd is verkort. In Meander Medisch Centrum is de operatie zodanig efficiënt dat deze vijf kwartier korter dan gemiddeld in Nederland duurt. Wie korter op de operatietafel ligt, herstelt daarna sneller. Ziekenhuizen houden ook bij hoeveel bloed een patiënt verliest bij de operatie. In Meander is dat bij blaasverwijderingen de helft van het landelijk gemiddelde. Ook dit biedt de patiënt een sneller herstel.

Aantoonbaar snel aan de beurt 
In de landelijke registratie zijn ook verschillende wachttijden bijgehouden. Als een blaasverwijdering nodig is, is het prettig om niet te lang te hoeven wachten. In Meander Medisch Centrum is de wachttijd tussen het consult op de polikliniek Urologie tot aan het kijkonderzoek van de blaas korter dan vijf dagen tegen landelijk 76 dagen. De tijd tussen dit kijkonderzoek en de kijkoperatie waarbij het gezwel in de blaas wordt verwijderd voor verder onderzoek, is 14 dagen, tegen landelijk 61 dagen.

Hoe maak ik een afspraak?
Uw huisarts geeft u een verwijsbrief voor de uroloog. Vervolgens belt u met Meander Medisch Centrum om een afspraak te maken: 033 - 850 60 70.