Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Onderzoeken bij vernauwing plasbuis man

Voor het maken van een goede behandelkeuze is het belangrijk te weten waar de strictuur zich precies bevindt én hoe uitgebreid de plasbuisvernauwing is. Hiervoor zijn verschillende onderzoeken mogelijk:


Kijkonderzoek van de blaas (cystoscopie)

De uroloog brengt een slangetje met een camera via de plasbuis (ofwel urinebuis) naar binnen om rechtstreeks naar de vernauwing te kijken.
 

Lees meer in de folder cystoscopie.

 

Röntgenonderzoek van de plasbuis (retrograde urethrogram)

Tijdens dit onderzoek wordt via de penis contrastvloeistof in de plasbuis gespoten. Op de plek waar de vernauwing zit is de plasbuis niet elastisch. Hier zal dus een ‘inkeping’ te zien zijn. Dit onderzoek is zeer geschikt om de precieze plek en de lengte van de vernauwing te bepalen. Ook geeft het informatie over de rest van de plasbuis in de richting van de blaas.

 

Röntgenfoto met contrastvloeistof van plasbuis vernauwing
Een röntgenfoto van de plasbuis met contrastvloeistof, waarbij een vernauwing te zien is.
Bron: Nederlandse Vereniging voor Urologie

 

Lees meer in de folder retrograde urethrografie

 

Plastest (flowmetrie)

Een plastest geeft een indruk van hoeveel plas er nog door de plasbuisvernauwing heen kan stromen. Met een echo wordt daarna gekeken of het nog lukt de blaas goed leeg te plassen.

 

Lees meer in de folder Flowmetrie

 

Urineonderzoek

Uw urine wordt nader onderzocht om een blaasontsteking uit te sluiten.

 

Urine onderzoek