Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Nierkanker

De nieren zuiveren ons bloed en zijn onderdeel van de urinewegen. De de afvalstoffen verlaten vervolgens het lichaam via de urinewegen. Nierkanker houdt een vorm van kanker in in de nieren. Er zijn in Nederland iets meer mannen die nierkanker krijgen van de ruim 1.650 gevallen in Nederland. Veel patiënten zijn in de leeftijd van 55 tot 75, maar nierkanker kan op alle leeftijden voorkomen.

 

Symptomen van nierkanker
In het beginstadium van nierkanker treden weinig klachten op, waardoor nierkanker moeilijk is vast te stellen. De volgende symtomen kunnen komen door nierkanker, maar het hoeft niet per definitie nierkanker te zijn:

  • verlies van gewicht
  • aanhoudende koorts
  • lusteloosheid en langdurige vermoeidheid
  • bloed in de urine
  • pijn in de nierstreek

 

Vormen van nierkanker
Er zijn diverse vormen nierkanker. Bij volwassenen komt niercelkanker veel voor, Grawitztumor genoemd. Bij kinderen komt een andere vorm van nierkanker voor en dat is de Wilms-tumor (nefroblastoom).

 

Oorzaken nierkanker
Er is nog veel onderzoek nodig om oorzaken van nierkanker inzichtelijk te krijgen. Wel is duidelijk dat mensen die roken 2 tot 3 maal zo veel kans hebben op nierkanker in vergelijking met niet-rokers. Ook mensen met overgewicht hebben meer kans op nierkanker. In een enkel geval is sprake van erfelijkheid, maar dit beperkt zich tot een enkel procent.

 

Onderzoeken nierkanker
Bij een vermoeden van nierkanker zal de huisarts lichamelijke onderzoeken en bloed- en urineonderzoek laten uitvoeren. Via het urineonderzoek wordt vastgesteld of er stoffen in zitten en met het bloedonderzoek wordt de conditie en de werking van de nieren gemeten. Mocht daar aanleiding voor zijn, dan zal de huisarts zorgen voor doorverwijzing naar de uroloog. Naast herhaling van de onderzoeken zal de uroloog er voor kiezen om een echografie uit te voeren, waarmee de nieren worden bekeken en een eventuele tumor zichtbaar zal zijn. Als de echografie geen uitsluiting geeft, dan kunnen een CT-scan of een MRI scan dit wel doen.

 

a = nieren, b = urineleiders, c = blaas, d = plasbuis

 

Behandeling nierkanker

 

 

Sinds januari 2019 werken Meander Medisch Centrum, Tergooi en UMC Utrecht samen op het gebied van urologische kankerzorg. Lees meer over deze samenwerking.


De uroloog zal, afhankelijk van het stadium van nierkanker, bepalen welke behandeling noodzakelijk is om nierkanker te genezen en/of als genezing niet meer mogelijk is de nierkanker zo veel mogelijk te remmen en/of de klachten te verminderen. Behandelmogelijkheden zijn:

 

  • Immunotherapie/chemotherapie. Daarbij streven we er naar om de afweer van het lichaam (het immuunsysteem) te optimaliseren en het aantal uitzaaiingen te beperken.
  • Bestraling. Door te bestralen wordt getracht kankercellen in de nieren te vernietigen.
  • Opereren. Het verwijderen van de tumor middels een chirurgische ingreep, waarbij het mogelijk kan zijn een deel van de nier te sparen. Daarbij is genezing mogelijk, als er geen uitzaaiingen zijn.

 

Hoe maak ik een afspraak?

 

Uw huisarts geeft u een verwijsbrief voor de uroloog. Vervolgens belt u met Meander Medisch Centrum voor een afspraak: 033 - 850 60 70.