Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Vergoeding spataderbehandeling

Naast de algemene voorwaarden wat betreft de kosten van uw ziekenhuisbezoek (klik hier), gelden aanvullende voorwaarden wat betreft de vergoeding van spataderen.


Spataderen: classificatie
Spataderen zijn ingedeeld in de klassen C0 t/m C6 (CEAP classificatie). Met behulp van deze classificatie kan er onderscheid gemaakt worden tussen minder ernstige en ernstigere vormen van spataderen. De CEAP klasse C3 t/m C6 beschouwt de verzekeraar als ernstigere vormen waarbij behandeling of het verrichten van een ingreep medisch noodzakelijk is. De verzekeraar beschouwt de CEAP klasse C0 t/m C2 als een cosmetische ingreep (minder ernstige vormen van spataderen waarbij geen sprake is van een medische indicatie).


Wat wordt er vergoed?

 

  • Vooronderzoek

Met behulp van een duplexonderzoek wordt onderzoek gedaan naar de aderen in uw benen en wordt de functie ervan in kaart gebracht. Aan de hand van dit onderzoek kan de CEAP classificatie worden bepaald en een behandelplan worden opgesteld. U kunt daarna zelf beslissen of u de behandeling wilt laten uitvoeren.

Indien er sprake is van C3 t/m C6 varices worden de kosten van het eerste consult en het vooronderzoek volledig vanuit de basisverzekering vergoed. U heeft hier voor wel een verwijsbrief van de huisarts nodig. Houd hierbij wel rekening met het wettelijk eigen risico. Per 1 januari 2014 zijn de eerste € 360,- van uw jaarlijkse medische kosten voor eigen rekening.

Indien er sprake is van C0 t/m C2 varices is er geen medische indicatie. Als er geen behandeling plaatsvindt, worden het consult en het duplexonderzoek vergoed vanuit de basisverzekering. Ook dan heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig. Indien er wel een behandeling plaatsvindt, dan worden naast de kosten voor de behandeling ook het eerste consult en het duplexonderzoek bij u in rekening gebracht. Deze kosten worden dus niet vergoed door de zorgverzekering. In het Meander Medisch Centrum worden op dit moment nog geen cosmetische spataderbehandelingen verricht. Wel wordt onderzocht of dit in de nabije toekomst wel mogelijk is.

 

  • Behandeling spataderen C3 t/m C6: medisch noodzakelijk

De behandeling van spataderen in de klassen C3 t/m C6 worden gezien als medisch noodzakelijk en daardoor wel vergoed vanuit de basisverzekering mits wordt voldaan aan bepaalde eisen. Het kan nodig zijn om bij twijfel over het recht op vergoeding schriftelijke toestemming aan uw verzekeraar te vragen. Zonder deze toestemming kan een behandeling soms niet worden uitgevoerd. Houdt ook hierbij rekening met het wettelijk eigen risico. Per 1 januari 2014 zijn de eerste € 360,- van uw jaarlijkse medische kosten voor eigen rekening. 

 

  • Behandeling spataderen C0 t/m C2: cosmetisch

Meander Medisch Centrum voert op dit moment geen behandeling uit voor varices indien er sprake is van een cosmetische ingreep.