Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Zo werkt het op de Spoedeisende hulp

Op de Spoedeisende Hulp (SEH) van Meander Medisch Centrum staat een deskundig team van gespecialiseerde verpleegkundigen en artsen voor u klaar. Iedere patiënt krijgt de zorg die hij of zij nodig heeft. Houd er rekening mee dat een verblijf op de Spoedeisende hulp gemiddeld 2 á 6 uur kan duren.

 

Inschrijven

Bij binnenkomst meldt u zich bij de balie. De doktersassistent of een verpleegkundige schrijft u in. Wij vragen om uw legitmatie.

Wij begrijpen dat het voor u vervelend kan zijn dat u eerst deze informatie moet geven als u pijn heeft of angstig bent. Maar het is wel nodig voor een goed verloop van uw behandeling. Na de inschrijving gaat u, afhankelijk van uw letsel of aandoening, naar de wachtkamer of neemt een verpleegkundige u mee naar een behandelkamer.

 

De behandeling op de SEH
Nadat u zich heeft ingeschreven, bekijkt de triage verpleegkundige uw klacht. Hij/zij voert controles uit en start indien mogelijk al de behandeling.Om u zo snel mogelijk te helpen, maken wij in ons aanbod van zorg een onderscheid in minder ingewikkelde (laagcomplexe) en ingewikkelde (hoogcomplexe) zorg:

 • Minder ingewikkelde zorg: patiënten met een aandoening die direct te behandelen is door de (SEH-)arts en/of verpleegkundige. Denkt u bijvoorbeeld aan botbreuken, verstuikingen/kneuzingen en wonden. Wij starten meteen met de behandeling. Dit kan betekenen dat wij u onderzoeken, pijnstilling geven en röntgenfoto’s aanvragen. Dit verkort de wachttijd.  
 • Hoogcomplexe zorg: patiënten met aandoeningen die acute intensieve zorg en onderzoek nodig hebben.  Ons team bestaat uit SEH-artsen en gespecialiseerde verpleegkundigen die deze acute zorg kunnen bieden. Daarnaast zijn er artsen van andere specialismen werkzaam, zoals Chirurgie, Interne Geneeskunde, Longgeneeskunde, Urologie en Cardiologie. Onze SEH-artsen zijn er voor de acute opvang van ernstig zieke patiënten en kunnen overleggen met de andere specialisten. Zo kunnen wij het uitgebreide onderzoek en de benodigde behandeling deskundig inzetten. Dit vergt vaak veel tijd.

Indien nodig, zorgen wij ervoor dat u op de juiste afdeling opgenomen wordt en dat u daar verder behandeld wordt. Het kan ook zijn dat u naar de polikliniek wordt doorverwezen of dat uw huisarts de behandeling overneemt.
 

Ambulance
Wij werken samen met de CPA (Centrale Post Ambulance). Zodra een ambulance een patiënt naar Meander Medisch Centrum brengt, is er overleg met de Spoedeisende Hulp, maken wij een geschikte kamer vrij en staat het juiste opvangteam klaar voor de patiënt. De omvang van het opvangteam is afhankelijk van de situatie van de binnengebrachte patiënt.
 

Wachttijden
De wachttijden op de Spoedeisende Hulp verschillen per patiënt omdat:

 • ...patiënten met ernstige aandoeningen (meestal per ambulance) altijd voor gaan.
 • ...patiënten op een specialist wachten. Het kan zijn dat die ene specialist eerder aanwezig kan zijn dan de arts van het specialisme waar u op wacht.
 • ...patiënten die al gezien zijn door een andere specialist vaak voorrang krijgen boven andere patiënten bij gelijke triage.
 • ...u moet wachten tot een behandelkamer vrij komt voor de behandeling van uw specifieke klacht. Het kan zijn dat een kamer voor een andere soort behandeling eerder vrij komt.
 • ...u moet wachten op het maken en de beoordeling van röntgenfoto’s.
 • ...u moet wachten op bloeduitslagen. Het duurt minimaal een uur voordat deze bekend zijn.
 • ...de arts moet overleggen met een andere specialist.
 • ...er veel patiënten tegelijkertijd op de afdeling binnenkomen.
 • ...de arts alle informatie meteen in de computer verwerkt, zodat alle specialisten op de hoogte zijn. Ook dit kost veel tijd.

Het is ook voor ons moeilijk inschatten hoe lang de wachttijd is. Gemiddeld duurt een verblijf op de Spoedeisende hulp tussen de 2 á 6 uur.
 

Onderzoek en uitslagen
Om zo goed en snel mogelijk een diagnose te kunnen stellen, kunnen meerdere onderzoeken nodig zijn. Deze onderzoeken worden uitgevoerd tijdens uw verblijf op de SEH. Onderzoek kost tijd. Dit kan bijvoorbeeld een echo, CT-scan of extra urine- of bloedonderzoek zijn. Aan de hand van de uitslagen wordt uw verdere behandeling ingezet. Indien nodig zorgen wij ervoor dat u hiervoor op de juiste afdeling opgenomen wordt, of verwijzen wij u door naar de polikliniek of uw huisarts.
 

Familie of vrienden meenemen

 • Tijdens de behandeling kunt u een of twee familieleden of vrienden meenemen naar de behandelkamer, in overleg met de verpleegkundige. Overige familieleden kunnen wachten in de wachtkamer. Zo nodig kunnen zij elkaar aflossen.
 • In verband met privacy verzoeken wij u te wachten in de wachtkamer of behandelkamer en niet op de gang.
 • In verband met privacy verzoeken wij uw mobiele telefoon en/of fototoestel alleen te gebruiken in overleg met de verpleegkundige.
   

Fotograferen en filmen

Als u foto's, films of geluidsopnames maakt, bent u verplicht om hiervoor voorafgaand aan de opnames toestemming te vragen aan de patiënt, de bezoeker en de medewerker van Meander die in beeld komt. Zie ook onze Media gedragsregels