Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Robotchirurgie

 

 

Meander Medisch Centrum is gespecialiseerd in robotchirurgie. Er zijn sinds de start in maart 2011 veel positieve ervaringen mee opgedaan. De specialist kan dankzij de operatierobot bepaalde aandoeningen zeer nauwkeurig opereren.

De ervaringen met robotchirurgie in Meander Medisch Centrum zijn positief. De specialismen Urologie, Chirurgie en Gynaecologie zetten de robot in voor operaties in de buikholte, bijvoorbeeld verzakkingen van de bekkenbodem, endeldarm- of prostaatkanker, of baarmoederoperaties. Ook voor longoperaties wordt de robot gebruik.t Door de operatierobot in te zetten bij een prostaatverwijdering, is er een veel kleiner risico op urinelekkage en impotentie. Daarnaast is de robot bij uitstek geschikt voor reconstructies op moeilijk bereikbare plaatsen.

Waarom kiezen voor robotchirurgie in Meander Medisch Centrum? 

  • Meander Medisch Centrum is een multidisciplinair referentiecentrum. De goede samenwerking tussen de drie specialismen, chirurgie, gynaecologie, urologie is uniek voor Nederland. Bijzonder is ook dat er gecombineerde robotoperaties voor bekkenbodemproblemen worden uitgevoerd.
  • Meander Medisch Centrum is een uitmuntende locatie voor centraal en oostelijk Nederland voor de behandeling van prostaatkanker en nierkanker.
  • Meander Medisch Centrum levert bovenregionaal en landelijk hooggespecialiseerde zorg bij darmkanker, reflux/middenrifbreuken.
  • Meander Medisch Centrum is trainingscentrum voor robotchirurgie en laparoscopie (kijkoperaties). Jonge specialisten hebben in Amersfoort de gelegenheid om zich te bekwamen in deze nieuwste operatietechnieken.
  • Meander Medisch Centrum excelleert in zorg bij robotchirurgie. Er zijn per specialisme goed opgeleide robotteams, die kundig, veilig en efficiënt werken.
  • Meander Medisch Centrum heeft een nauwe samenwerking met de Universiteit Twente. Onze robotchirurg prof. dr. Broeders is er hoogleraar Robotica en Minimaal Invasie Technieken. Hij verricht onderzoek naar ergonomische aspecten van robotchirurgie, single incision robotchirurgie en werkt mee aan de ontwikkeling van robotsystemen voor flexibele endoscopie. Broeders heeft in 2000 de robot in Nederland geïntroduceerd.


Vanzelfsprekend dient er kritisch omgesprongen te worden met kostbare medische technologie. Meander Medisch Centrum ondersteunt dan ook de gedachte om robots in te zetten in centra die gespecialiseerd zijn in complexe kijkoperaties en die voldoende patiënten behandelen om de techniek veilig en efficiënt toe te passen.

 

Uitzending Galileo

In het populair-wetenschappelijke tv-programma Galileo op RTL5 van april 2017 legt chirurg prof. dr. I.A.M.J. Broeders van Meander uit hoe robots chirurgen helpen in de operatiekamer.
Bekijk de uitzending
 

 

Robot is aanwinst
Chirurg prof. dr. Ivo Broeders:

"Wij zijn overtuigd van de meerwaarde voor patiënten van deze innovatieve techniek op basis van eigen ervaringen, onderzoek uit de in de VS en elders in Europa. Ook zijn we van mening dat de aanschaf van innovatieve apparatuur bijdraagt aan betere zorg voor de patiënt, die bovendien leidt tot lagere kosten als gevolg van kortere opnameduur en geringer risico op complicaties achteraf."