Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Klantbeloften volwassenenrevalidatie

De medewerkers van de afdeling Revalidatiegeneeskunde van Meander Medisch Centrum hechten veel waarde aan wederzijds respect en goede samenwerking met u. Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat u tevreden bent over uw behandeling, de procedures, de informatievoorziening en de persoonlijke contacten. U hebt als patiënt recht op kwalitatief hoogwaardige zorg. Wij willen u duidelijkheid geven over wat u van ons mag verwachten. Dit uit zich in de volgende beloften:

 

1. Wachttijd behandeling
Tijdens het intakegesprek informeert de revalidatiearts u over de actuele wachttijd voor uw behandeling. Bij spoed kunt u binnen twee weken met de behandeling starten. 

 

2. Informatie voorafgaand aan behandeling
Tijdens het intakegesprek met de revalidatiearts, ontvangt u uitgebreide informatie over de inhoud, procedure en doelstelling van de behandeling. Het behandelvoorstel krijgt u mee naar huis.

 

3. Eén aanspreekpunt
De revalidatiearts is het centrale aanspreekpunt voor uw behandeling. U hebt vaste behandelaars. Al uw behandelaars stemmen hun therapie op elkaar af, om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

 

4. Afwezigheid behandelaar
Bij afwezigheid van een behandelaar, overleggen wij met u over een waarnemer. De waarnemer is op de hoogte van uw behandeling.

 

5. Deskundige behandelaar
Wij delen u in bij een behandelaar die kennis heeft van de behandeling van uw ziektebeeld en/of ziekteproces. Uw behandelaar maakt een grondige analyse en werkt intensief samen met collega’s, om u optimaal te behandelen.

 

6. Luisteren
Onze behandelaars hebben aandacht voor u. Ze luisteren naar uw wensen en verwachtingen, stemmen af en gebruiken uw informatie voor het behandelplan. Samen met u bepalen we heldere doelstellingen en de werkwijze om deze te realiseren.

 

7. Wachttijden wachtkamer
U hoeft niet langer dan 15 minuten te wachten, vanaf de tijd dat uw afspraak met de revalidatiearts gepland stond. De behandelaars starten op de afgesproken behandeltijd. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan informeren wij u over de wachttijd.

 

8. Afspraken plannen
Bij de planning van afspraken houden wij zoveel mogelijk rekening met uw wensen. Als u flexibel bent in uw mogelijkheden, bespoedigt dit de start van uw behandeling.

 

9. Behandelplan aanpassen
Indien uw behandelaars het behandelplan willen aanpassen of beëindigen, overleggen zij dit binnen twee weken persoonlijk met u. Uw wensen en mening nemen we mee in het uiteindelijke besluit.

 

Belofte maakt schuld

Komen we een van onze beloften niet na, of bent u niet tevreden over andere aspecten van onze dienstverlening, bespreek dit dan met de betreffende behandelaar. U kunt ook een e-mail sturen naar de teammanager Revalidatiegeneeskunde, via crpd@meandermc.nl. Wij beloven dat we binnen uiterlijk vijf werkdagen inhoudelijk reageren en waar nodig het probleem oplossen. Alle meldingen leggen wij vast, zodat wij hiervan kunnen leren en problemen in de toekomst kunnen voorkomen.