Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Behandeling

De revalidatiebehandeling heeft als doel uw functioneren op zowel fysiek als psychisch en maatschappelijk niveau te optimaliseren.

Hulpvragen
Tijdens het eerste gesprek met uw revalidatiearts komen uw hulpvragen ter sprake, bijvoorbeeld:

  • Hoe kan ik ondanks mijn beperkingen mijn huishouden regelen?
  • Hoe ga ik zo goed mogelijk om met reacties van mijn omgeving op mijn beperkingen?

 


Behandelplan
In nauw overleg met u (en uw naasten) wordt een behandelplan opgesteld, waarin uw specifieke revalidatiedoeleinden zijn omschreven. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met wat u wilt en kunt bereiken. De revalidatiearts werkt aan het realiseren van de doeleinden door professionele aandacht voor:

  • motoriek en mobiliteit
  • zelfverzorging
  • communicatie
  • psychisch welbevinden
  • maatschappelijk functioneren.


Bij kinderen begint de revalidatie vaak op jonge leeftijd wanneer de ontwikkeling achterblijft.

Behandelaars
Verschillende behandelaars kunnen ondersteunen om de revalidatiedoeleinden te bereiken. De afdeling Revalidatiegeneeskunde bestaat uit de volgende behandelaars:


Door de bundeling van deskundigheid binnen onze afdeling kunnen we u optimaal begeleiden bij het bereiken van uw persoonlijke revalidatiedoelen. De revalidatiearts bespreekt met u welke behandelaar ingeschakeld zal worden. Mocht een zorgvraag aanleiding geven om andere deskundigen uit Meander bij de zorgverlening te betrekken, dan is dit dankzij korte lijnen eenvoudig te realiseren.

 

Folders
Lees voor meer informatie over uw revalidatiebehandeling de folder Poliklinische revalidatiebehandeling.