Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Maatschappelijk werk

Revalidatie is vaak een ingrijpend proces voor u en uw omgeving. Er kunnen vragen opkomen die te maken hebben met de gevolgen van uw ziekte of beperking, de thuissituatie, werk, financiën en huisvesting. Ziekte kan zorgen voor onzekerheid over de toekomst, veranderingen in relaties en rouw door het verlies van gezondheid. Met dit soort problemen kunt u terecht bij het maatschappelijk werk. Zij zijn deskundig in de begeleiding van patiënten en hun directe omgeving.

 De maatschappelijk werkers zijn verbonden aan de afdeling Revalidatiegeneeskunde van Meander Medisch Centrum en behandelen alleen op verwijzing van een specialist.