Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

ALS behandeling

ALS staat voor Amyotrofische Lateraal Sclerose. De afdeling Revalidatiegeneeskunde van Meander Medisch Centrum beschikt over een gespecialiseerd ALS revalidatiebehandelteam. Dit houdt in dat het revalidatieteam van Meander voldoet aan de volgende criteria:
 

  • Het revalidatieteam heeft de beschikking over een revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, maatschappelijk werker en/of psycholoog
  • De revalidatiebehandeling is conform de revalidatiegeneeskundige richtlijnen voor behandeling en begeleiding van ALS patiënten, van de VSN
  • Het revalidatieteam heeft kennis van het ziektebeeld en de regionale sociale kaart. Het team heeft ervaring en expertise in de behandeling en begeleiding van ALS patiënten en van andere progressieve aandoeningen
  • Wachttijden voor intake door de revalidatiearts zijn niet langer dan 2 tot 3 weken en indien noodzakelijk moet aansluitend met de behandeling gestart kunnen worden
  • Het revalidatieteam heeft de mogelijkheid tot het doen van huisbezoeken
  • Het revalidatieteam heeft samenwerkingsafspraken met maag-darm-leverarts en Centrum voor Thuisbeademing. Het revalidatieteam is bekend bij en werkt samen met de behandelend neuroloog (eventueel academisch ziekenhuis) in de regio. Het revalidatieteam heeft goede contacten met WMO/CIZ en de locale zorgverzekeraar
  • De revalidatiearts heeft een collega als achterwacht die in staat is zijn taken en verantwoordelijkheden goed over te nemen. Hierdoor wordt de continuïteit van de revalidatiezorg gegarandeerd
  • Binnen het revalidatieteam is aandacht voor de attitude en emoties die het behandelen en begeleiden van mensen met ALS met zich meebrengt, zodat optimaal functioneren gegarandeerd wordt.  


Meer informatie