Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Oncologische revalidatie

Kanker is een ingrijpende ziekte. De gevolgen van de ziekte en behandelingen kunnen patiënten in hun dagelijkse functioneren aanzienlijk beperken. Veel gehoorde klachten zijn vermoeidheid, conditievermindering, angst en onzekerheid. Op de afdeling Revalidatiegeneeskunde van Meander Medisch Centrum zijn revalidatieprogramma's ontwikkeld met als doel deze klachten te verminderen en de kwaliteit van leven te vergroten.

Voor wie?
In Meander Medisch Centrum kunnen alle patiënten die behandeld worden voor kanker een gesprek met de revalidatiearts krijgen. Ook patiënten in de palliatieve fase, als er geen kans meer op genezing is, kunnen in aanmerking komen voor oncologische revalidatie.

 

Wat houdt het in?

Er is wetenschappelijk bewijs dat fysieke training helpt om uw conditie te verbeteren en vermoeidheidsklachten te verminderen. Daarom vormt de fysieke training samen met de daaraan gekoppelde informatiebijeenkomsten de basis van de oncologische revalidatie. Dit kan aangevuld worden met andere therapieën. Onderstaand een overzicht van de diverse mogelijkheden:

 

Altijd:

 

  • Oncofit bewegen: een fysieke training met aandacht voor kracht- en conditieopbouw, sport, spel en ontspanning (duur: 13 weken, 2 x per week 1,5 uur) inclusief twee informatiebijeenkomsten (2 x 1 uur).

 

of

 

  • Oncofit totaal: een revalidatietraject bestaande uit een fysieke training met aandacht voor kracht- en conditieopbouw, sport, spel en ontspanning in combinatie met groepsbijeenkomsten waarin met elkaar gesproken wordt over thema's als vermoeidheid, omgaan met stress en verlies, sociale relaties en communicatie en 'Hoe nu verder?' (duur: 13 weken, 1 x per week 4 uur en 1 x per week 2 uur).

 

Optioneel:

 

  • Coaching en energie: samen met een ergotherapeut kijkt u hoe u inzicht en grip kunt krijgen op factoren die vermoeidheid in stand houden om vervolgens te leren omgaan met beschikbare energie om zo uw belasting goed af te stemmen met uw belastbaarheid.

 

en/of

 

  • Psychosociale begeleiding: al naar gelang de ernst van de problematiek kijkt u samen met een maatschappelijk werker of psycholoog hoe u weer optimaal kunt deelnemen aan het arbeidsproces, de rol in het gezin / sociale relaties en angst of somberheidsklachten kunt verminderen.

 

en/of

 

  • Diëtetiek: op indicatie bij (dreigend) ondergewicht als gevolg van de oncologische behandeling of fors overgewicht.

 

Deze modules worden aangeboden aan zowel patiënten die palliatief behandeld worden als patiënten die curatief behandeld zijn. Zowel op locatie Baarn als in Amersfoort biedt Meander Medisch Centrum oncologische revalidatie aan. De module Oncofit totaal wordt momenteel alleen in Baarn aangeboden.

 

Reactie deelnemer Oncofit totaal: 

'Ik had niet verwacht dat het me zoveel goeds zou brengen! En dan met name door het contact met andere mensen die ook kanker hebben gehad. Ik zag eerlijk gezegd best op tegen andermans verhalen, maar juist het delen en herkennen van deze verhalen deed mij erg goed."

Lees meer reacties van deelnemers


Meer informatie
Lees voor meer informatie over oncologische revalidatie de brochure. Of neem contact op met de afdeling Revalidatiegeneeskunde van Meander Medisch Centrum, via tel. 033 - 850 50 50.


Afdelingen / Specialismen
Oncologisch Centrum
Revalidatiegeneeskunde
 
Specialisten / zorgverleners
Spreekuren