Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Modules oncologische revalidatie

ALTIJD

 

  • Oncofit bewegen: een fysieke training met aandacht voor kracht- en conditieopbouw, sport, spel en ontspanning (duur: 13 weken, 2 x per week 1,5 uur) inclusief twee informatiebijeenkomsten (2 x 1 uur).

 

of

 

  • Individuele fysiotherapie: met aandacht voor kracht- en conditieopbouw, inclusief twee informatiebijeenkomsten (2 x 1 uur).

 

 

OPTIONEEL

 

  • Coaching en energie: samen met een ergotherapeut kijkt u hoe u inzicht en grip kunt krijgen op factoren die vermoeidheid in stand houden om vervolgens te leren omgaan met beschikbare energie om zo uw belasting goed af te stemmen met uw belastbaarheid.

 

en/of

 

  • Psychosociale begeleiding: al naar gelang de ernst van de problematiek kijkt u samen met een maatschappelijk werker of psycholoog hoe u weer optimaal kunt deelnemen aan het arbeidsproces, de rol in het gezin / sociale relaties en angst of somberheidsklachten kunt verminderen.

 

en/of

 

  • Diëtetiek: op indicatie bij (dreigend) ondergewicht als gevolg van de oncologische behandeling.

 

Reactie deelnemer: 

'Ik had niet verwacht dat het me zoveel goeds zou brengen! En dan met name door het contact met andere mensen die ook kanker hebben gehad. Ik zag eerlijk gezegd best op tegen andermans verhalen, maar juist het delen en herkennen van deze verhalen deed mij erg goed."

 

Meer informatie
Lees voor meer informatie over medisch specialistische oncologische revalidatie in Meander Medisch Centrum de folder. Of neem contact op met de afdeling Revalidatiegeneeskunde van Meander Medisch Centrum, via tel. 033 - 850 50 50.