Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Speciale behandelvormen

Observatie 0 – 4 jarigen
Als uw kind achterblijft in zijn ontwikkeling, kan het soms moeilijk zijn om vast te stellen waarom. Komt dit doordat uw kind zich motorisch niet zo goed ontwikkelt? Heeft uw kind moeite met contact maken?


Een ergotherapeut, fysiotherapeut en logopedist kijken naar uw kind om te beoordelen hoe uw kind zich op bepaalde gebieden ontwikkelt. De logopedist brengt de ontwikkeling in kaart voor de spraak/taalontwikkeling, de ergotherapeut en fysiotherapeut doen dit voor de grove en fijne motoriek. Ook wordt er gekeken of uw kind goed contact maakt en wat voor gedrag uw kind laat zien. Indien nodig wordt de psycholoog gevraagd om mee te kijken. Op deze manier kan er onderscheid worden gemaakt of uw kind zich op één gebied niet goed ontwikkeld of op meerdere gebieden. Afhankelijk van welke ondersteuning uw kind nodig heeft, wordt er therapie ingezet.

 

Deze observatie vindt plaats in Meander Medisch Centrum op de afdeling Revalidatiegeneeskunde. Binnen twee weken wordt de observatie afgerond en in de derde week krijgt u hiervan de uitslag van de revalidatiearts. Tijdens dit gesprek komt aan bod wat uw kind nodig heeft om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.


Therapeutische peutergroep Mikaré
Meander Medisch Centrum en De Amerpoort verzorgen samen de therapeutische peutergroep Mikaré. Deze groep is bedoeld voor kinderen tussen de anderhalf en vier jaar met een lichamelijke beperking of een algehele ontwikkelingsachterstand met het accent op een achterstand in de motoriek. Kinderen krijgen op Mikaré individuele therapie en therapie in groepsverband. Op de groep is er aandacht voor de individuele ontwikkeling van het kind, ook op het gebied van sociaal-emotioneel functioneren. Per dag zijn er maximaal zeven kinderen.


Soms is het nog niet helemaal duidelijk wat er met uw kind aan de hand is, maar blijft hij wel achter in zijn ontwikkeling. Dan is het mogelijk dat uw kind op Mikaré geplaatst wordt ter observatie. Als duidelijk is aan welke ondersteuning uw kind behoefte heeft en deze wordt niet geboden op Mikaré, dan wordt er eventueel een overstap naar een andere groep gemaakt.
Aan het einde van de periode bij Mikaré wordt er met u meegedacht welk type onderwijs of dagopvang voor uw kind het meest geschikt is.

 

Lees voor meer informatie de folder Mikaré.

 

Chronisch vermoeidheidssyndroom en chronische pijn
Als je chronisch vermoeid bent, voel je je altijd moe. Soms wordt dit het chronische vermoeidheidssyndroom genoemd (CVS). Het is geen vermoeidheid die alleen optreedt na inspanning of slecht slapen. Rusten of uitslapen helpt dan ook niet om er vanaf te komen. Als je CVS hebt, kun je ook andere klachten hebben, zoals spierpijn, hoofdpijn of pijn in je gewrichten. Soms staat de pijn op de voorgrond. Dan kun je het chronische pijn noemen. De klachten kunnen veel invloed krijgen op je dagelijks leven. Je kunt moeite hebben met concentreren en bent bijvoorbeeld niet meer in staat volledig school te volgen en het contact met vrienden en vriendinnen wordt minder.
Als je last hebt van chronische pijnklachten of van het chronische vermoeidheidssyndroom is het moeilijk om alle activiteiten te doen, die je graag zou willen doen. Bij Meander Medisch Centrum hebben we een speciaal behandelprogramma voor jongeren met chronische pijn of chronisch vermoeidheidssyndroom.

 

In de folder “Chronische vermoeidheid en chronische pijn” kan je hier meer over lezen.