Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Kinderrevalidatiegeneeskunde

Doel en hulpvraag

Het doel van kinderrevalidatie is kinderen en jongeren zo zelfstandig mogelijk te laten worden. Wij willen graag dat een kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen, zodat het samen met andere kinderen naar school, sport of andere hobby’s kan gaan. Hierbij is het heel belangrijk dat een kind plezier heeft en goed in zijn vel zit!

 

Wij gaan uit van de (hulp)vragen die de ouders of het kind hebben. Het kan zijn dat een kind graag beter wil leren rennen of zelf zijn veters wil strikken. Het kan zijn dat een kind die activiteit of vaardigheid anders aanleert dan andere kinderen. Een kind leert zich bijvoorbeeld eenhandig aankleden, of leert lopen met een spalk en een rekje. Wellicht heeft een kind adviezen nodig ten aanzien van het schrijven op school. Samen met de ouders en het kind gaan we op zoek naar de mogelijkheden van het kind.

We zoeken naar praktische oplossingen en helpen kinderen om activiteiten zo zelfstandig mogelijk uit te voeren op een manier die bij hen past. Er zijn allerlei methoden, trucs en hulpmiddelen die heel veel mogelijk maken. De behandeling wordt afgestemd op de leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind. We proberen hierbij zo goed mogelijk bij het gezin aan te sluiten.


Kinderrevalidatieteam

Revalideren is teamwerk! In het kinderrevalidatieteam werken verschillende artsen, zorgverleners en technici samen om te zorgen dat het kind zich zo goed mogelijk ontwikkelt en deel kan nemen aan activiteiten zoals school, sport of hobby’s. Indien nodig zoeken wij contact met school of therapeuten uit de eerste lijn.

 

Het kinderrevalidatieteam van Meander bestaat uit:
• Revalidatiearts
• Fysiotherapie
• Ergotherapie
• Logopedie
• Maatschappelijk werk
• Kinder- en jeugdpsycholoog
• Orthopedisch schoenmaker
• Instrumentmaker

 

Meer informatie vindt u terug in de folder 'Poliklinische revalidatie voor kinderen en jongeren'.Speciale observatie en behandelvormen:

  • Observatie 0 – 4 jarigen
  • Therapeutische peutergroep Mikaré
  • Chronisch vermoeidheidssyndroom en chronische pijn

Lees meer ...

 

Verwijzing naar Meander

De kinderrevalidatiearts van Meander Medisch Centrum werkt op verwijzing van huisarts of specialist. De therapeuten van het kinderrevalidatieteam behandelen alleen klinische en poliklinische patiënten die door een specialist van Meander doorverwezen worden.

 


Afdelingen / Specialismen
Revalidatiegeneeskunde
 
Specialisten / zorgverleners
Alst, MSc., van (M.E.L.)
Brake, te (I.)
Campenhout, (A.)
Eelsing (E.M.)
Koelemij (J.G.M.W.)
Linderhof-Scheers (M.E.)
Merendonk, van (N.N.)
Oudegeest, (W.J.)
Rentes (E.H.)
Rijkom
Veen, van der (H.)
Velt - Niemantsverdriet (T.H.)
Zwart, van de (K.E.)
Spreekuren
Ergotherapie revalidatie (kinderen)
Kinderspreekuur (Revalidatiegeneeskunde)