Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Veelgestelde vragen

ORIËNTATIE

 

Ik heb al enige tijd plasklachten. Hoe weet ik nu of dit op prostaatkanker duidt?
Prostaatkanker geeft weinig plasklachten. Bij de man worden plasklachten meestal veroorzaakt door een goedaardige prostaatvergroting, prostaatontsteking of door bijvoorbeeld een blaasontsteking.
 
Mijn huisarts verwijst mij voor mijn plasklachten, omdat hij vermoedt dat er sprake is van prostaatkanker. Hoe snel kan ik voor een afspraak terecht in het Prostaatcentrum Midden-Nederland?
Uw wordt binnen een week gezien door de urologen van het Prostaatcentrum Midden Nederland.

 

Mag ik mijn vrouw/partner meenemen naar het bezoek aan de arts?

Dat hebben we heel graag, want de ziekte raakt u immers allebei. Voor u als patiënt is het prettig om iemand mee te nemen. U krijgt veel informatie te verwerken. Twee horen meer dan één, en u kunt het er daarna thuis nog eens over hebben.

 

Wat gebeurt er tijdens mijn eerste bezoek aan het Prostaatcentrum Midden-Nederland?
U krijgt een uitgebreid gesprek over uw klachten en de kans dat er inderdaad sprake is van prostaatkanker. Tevens wordt een afspraak gemaakt voor verder onderzoek van de prostaat door middel van een echografisch onderzoek en het nemen van prostaatbiopten.

 

Is prostaatkanker goed te behandelen?
Prostaatkanker is in de meeste gevallen goed te behandelen; als het tijdig wordt ontdekt is volledige genezing mogelijk.

 

Is prostaatkanker erfelijk?
Bij slechts 10% van de mannen met prostaatkanker betreft het een erfelijke ‘familiare’ vorm van prostaatkanker. Als meerdere 1e graads verwanten (vader en/of broers) de ziekte hebben wordt aangeraden om alle mannen van de familie te laten onderzoeken op prostaatkanker.
 
Hebben mannen die roken, meer kans om prostaatkanker te krijgen?
Over het ontstaan van prostaatkanker bestaan nog veel onduidelijkheden. Wel zijn er publicaties die aangeven dat roken de prognose verslechtert bij patiënten die reeds prostaatkanker hebben.

 

Is het zinvol om vóór de operatie eigen bloed af te staan voor een transfusie?
De noodzaak van een bloedtransfusie na de operatie is zeer klein (1 % van de patiënten). Het is daarom niet nodig om vooraf bloed af te staan.

 

Welke vormen van behandeling zijn er bij prostaatkanker en wat zijn de voor- en nadelen van deze behandelopties?

Bij lokaal beperkte prostaatkanker (zonder uitzaaiingen) zijn er vaak meerdere behandelopties mogelijk. De patiënt besluit samen met zijn arts welke behandeling het best bij hem past. Voor veel mannen is dit een lastige keuze.
Om toekomstige patiënten te helpen, hebben meer dan 400 mannen met lokaal beperkte prostaatkanker deelgenomen aan een wetenschappelijk onderzoek. Uit dit onderzoek bleek onder andere dat de verschillen tussen de behandelopties niet altijd duidelijk waren. Deze verschillen staan in een boekje duidelijk beschreven. Ook staan er tips in van de mannen die al eens voor deze keuze hebben gestaan.

Lees meer over de behandelmogelijkheden bij prostaatkanker

 
BEHANDELING

 

Bij mij is prostaatkanker vastgesteld. Welke verdere onderzoeken zijn er nu nodig?
Verder onderzoek is nodig om uit te wijzen in welk stadium de tumor zich bevindt en hoe agressief deze is. Hierbij speelt bijvoorbeeld de voelbaarheid, de hoogte van de PSA-waarde en de zogeheten Gleason-score in de biopsie een rol. Op grond van deze factoren wordt een individuele afweging gemaakt of en zo ja welke verdere onderzoeken nodig zijn. Heel vaak zijn geen verdere onderzoeken nodig. Als verder onderzoek valt te denken aan een botscintigrafie, een CT-scan of een MRI-scan. Uw arts zal dit met u bespreken.

 

Is het mogelijk om vooraf de bestraling te bespreken?
Het Prostaatcentrum Midden-Nederland werkt nauw samen met de afdeling Radiotherapie van het UMC Utrecht. Elke week is een gespecialiseerd radiotherapeut van het UMC Utrecht in Meander aanwezig om de behandeling met bestraling te bespreken. De voorbereiding heeft u dus op vertrouwd terrein. Voor de bestraling zelf gaat u naar Utrecht.

 

Als ik geopereerd word, krijg ik dan een ervaren arts?
De urologen van het Prostaatcentrum Midden-Nederland zijn ervaren artsen en gespecialiseerd in de behandeling van prostaatkanker. Twee van hen zijn daarnaast zeer ervaren in de operatie van prostaatkanker met behulp van de operatierobot.

 

Worden de resultaten van de operatie gecontroleerd?

Ja, het Prostaatcentrum Midden-Nederland behoort tot de ziekenhuizen die resultaten van de prostaatoperatie bij de door hun geopereerde patiënten  nauwlettend volgen.  

 

Kunnen de zenuwen tijdens de operatie bespaard blijven?
Een zenuwbesparende operatie is vaak mogelijk. Dit heeft als groot voordeel dat de potentie (erectie) behouden blijft. Zenuwsparend is echter niet mogelijk als er al kankercellen vergroeid zijn met de zenuwen die aan de prostaatwand kleven.

 

Leidt een prostaatoperatie altijd tot incontinentie?
Bij de operatie wordt de prostaat in zijn geheel verwijderd; vervolgens wordt de blaas opnieuw aan de sluitspier gehecht. Doordat deze hechting er zit, kan de sluitspier de urinebuis gedurende de eerste weken niet zo mooi afsluiten. De oplosbare hechting is na een aantal weken helemaal verdwenen. Na de operatie hebben de meeste patiënten daarom enige tijd last van incontinentie (moeite om de plas op te houden). Soms is er al in de eerste weken sprake van een goede continentie. In de regel herstelt dit zich vrijwel volledig bij tweederde van de patiënten binnen drie maanden. Bij sommige patiënten kan de ontwikkeling van de continentie langer dan drie maanden vergen. Dit hangt ook af van individuele risicofactoren, zoals grootte van de prostaat, eerdere prostaatoperaties, leeftijd en algehele gezondheid.

 

Biedt het Prostaatcentrum Midden-Nederland alleen operaties bij prostaatkanker aan?

Nee, bij prostaatkanker zijn verschillende behandelmogelijkheden. Wij bieden al deze mogelijkheden aan. Alle behandelingen worden uitgevoerd volgens de nieuwste richtlijnen. Naast de operatie met de hulp van de operatierobot bieden we bestralingstherapie aan(Brachyherapy of klassieke externe bestraling) of afwachtend beleid (actieve surveillance of watchful waiting) en hormoon- en chemotherapie. We spreken individueel met u af, welke behandeling voor u het beste geschikt is.

 

Wordt mijn behandeling in het Prostaatcentrum Midden-Nederland vergoed door de zorgverzekering?
Ja, het Prostaatcentrum Midden-Nederland heeft contracten met nagenoeg alle zorgverzekeraars. Kijk bij Kosten voor een overzicht en meer informatie. 

 

De prostaatkanker is in een gevorderd stadium. Ik ben op medicatie aangewezen. Biedt het Prostaatcentrum Midden-Nederland hiervoor ook behandeling en ondersteuning?
Ja. Wij bieden ook  de zorg  voor de voortgeschreden prostaattumoren. We informeren u graag  over actuele medicamenteuze behandelingen.

 

Worden in het Prostaatcentrum Midden-Nederland ook nieuwe medicijnen aangeboden?
Ja. In het Prostaatcentrum Midden-Nederland beschikt over de nieuwste medicijnen die voor prostaatkanker geregistreerd zijn.

 

SECOND OPINION

 

Stel dat ik twijfel aan mijn arts, kan ik dan bij een andere arts een second opinion vragen?
Ja. Dat stellen wij zelfs op prijs. We vinden een tweede, mogelijk zelfs ook een derde mening bij deze complexe ziekte buitengewoon belangrijk.

 

Ik wil prostaatweefsel dat bij mij is weggenomen, laten onderzoeken door een andere patholoog, om een second opinion te krijgen. Kan dat?
Het Prostaatcentrum Midden-Nederland werkt nauw samen met andere onderzoeksinstellingen. We bemiddelen graag bij een second opinion van afgenomen weefsel.

 

OPNAME

 

Hoe groot is het risico dat ik na de operatie een infectie met multiresistente ziekenhuisbacterie oploop?
Het risico hierop is uiterst gering. U verblijft na de operatie op een eenpersoonskamer en heeft een eigen toilet en douche ter beschikking. De zorgverleners werken volgens strikte hygiënerichtlijnen.

 

Hoe lang moet ik na de operatie in het ziekenhuis blijven?
De gemiddelde verblijfsduur na de operatie is ongeveer drie dagen.

 

Mijn partner wil mij tijdens de opname in het ziekenhuis vergezellen. Is dat mogelijk?
Ja. Het is mogelijk om gebruik te maken van rooming-in op de patiëntenkamer. Hiervoor kan de zitbank worden veranderd in een slaapbank.

 

Hoe lang duurt de genezing na de operatie?
Houdt u rekening met ongeveer twee tot drie weken die nodig zijn voor verder herstel, na ontslag uit het ziekenhuis. Na deze periode kunt u de meeste dagelijkse handelingen weer zelf doen.

 

Krijg ik na de operatie een urinekatheter?
Ja, tijdens de operatie wordt altijd een urinekatheter aangelegd. Deze wordt ongeveer week na de operatie tijdens een eerste bezoek aan de polikliniek weer verwijderd. Dit gaat heel eenvoudig; daar hoeft u geen extra pijnstillers voor te gebruiken.
 
NAZORG

 

Hoe weet ik dat ik genezen ben?
Prostaakkanker valt met het blote oog niet te zien. De arts kan dus ook niet direct na de operatie vertellen of de tumor volledig is verdwenen. Betrouwbare informatie is pas mogelijk door de prostaat en lymfklieren na de operatie  in het laboratorium te laten onderzoeken. Op grond van dit zogenaamd histologisch onderzoek is te zeggen of de operatie geslaagd is of niet. In het laatste geval is er altijd nog genezing mogelijk door nabestraling (radiotherapie).

 

Hoe wordt de nacontrole uitgevoerd?
Om te kunnen zeggen of er nog sprake is van prostaatkanker, moeten we kijken naar de PSA-waarde. Er moet geen PSA meer aantoonbaar zijn in het bloed. Het duurt echter twee tot drie maanden na de operatie voordat dit gemeten kan worden. De nacontrole gebeurt bij uw uroloog volgens een vast protocol. Bij problemen of vragen staan wij u ook na de behandeling graag te woord.
 
Is het mogelijk om psychische ondersteuning te krijgen?
We bieden u in het Prostaatcentrum Midden-Nederland altijd de mogelijkheid tot een gesprek met de gespecialiseerde oncologieverpleegkundige. Zij kan u psychologische hulp bieden bij het omgaan met en verwerken van uw ziekte. Ook is zij er voor uw partner. Indien nodig verwijst zij u door naar andere zorgverleners, zoals een psycholoog, seksuoloog, maatschappelijk werker. Meer informatie >