Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Nazorg

Meander Medisch Centrum biedt de volgende nazorg na de behandeling van prostaatkanker.

 • Controle
 • Ondersteuning bij lichamelijk en psychisch herstel na kanker, voor u en uw partner
 • Lotgenotencontact
 • Het contact tussen thuis en het ziekenhuis


Controle
Na afloop van de behandeling blijven patiënten onder controle van de uroloog en kunnen contact blijven houden met de verpleegkundig consulent oncologie. De uroloog zal bespreken welke controle-onderzoeken nodig zijn.

Ondersteuning
De behandeling van kanker is vaak intensief. Meander Medisch Centrum biedt steun bij de verwerking van lichamelijke en psychische klachten als gevolg van diagnose en behandeling. Ook kan er praktisch advies gegeven worden. Een verwijzing naar het Verpleegkundig oncologisch spreekuur voor de urologie is altijd mogelijk. De oncologieverpleegkundige heeft de tijd om in gesprek te gaan met de patiënt en diens partner. Onderaan deze pagina leest u er meer over.


Er is ook verwijzing mogelijk naar bijvoorbeeld  een maatschappelijk werker of psycholoog. Dit kan besproken worden met de uroloog of met de verpleegkundig consulent oncologie.

 

Volgens de landelijke richtlijn ‘Detecteren behoefte psychosociale zorg’ werkt Meander Medisch Centrum steeds vaker met de Lastmeter. Dit is een vragenlijst waarmee snel de behoefte aan extra zorg in kaart kan worden gebracht.

Als patiënten klaar zijn met alle behandelingen kunnen de gevolgen van de ziekte en behandelingen in het dagelijks functioneren beperken. Veel gehoorde klachten zijn vermoeidheid, conditievermindering, angst en onderzekerheid. Op de afdeling Revalidatiegeneeskunde van Meander Medisch Centrum zijn revalidatieprogramma’s ontwikkeld om te helpen met deze klachten om te gaan. Indien u te maken krijgt met incontinentie of seksuele problematiek, kunt u dit in eerste instantie met uw uroloog of oncologieverpleegkundige bespreken.

Meer informatie vindt u in de folder Oncologische revalidatie. Een eventuele verwijzing kan via het Verpleegkundig oncologisch spreekuur urologie.

 

Digitale hulpmiddelen bij en na kanker
Als aanvulling op de ondersteuning die u krijgt van uw uroloog en verpleegkundige specialist, kunt u gebruik maken van onderstaande digitale hulpmiddelen bij en na kanker. U kunt hier zelf mee aan de slag, op uw manier, op uw moment.

 

 • Oncokompas
  Specifieke vragen en adviezen voor uw situatie: op lichamelijk, sociaal, psychisch gebied en over levensvragen en leefstijl. Met Oncokompas heeft u meer grip op uw leven.
  Ga naar: www.oncokompas.nl/aanmelden

 

 • Verwijsgids kanker
  De Verwijsgids Kanker helpt u en uw naasten bij het vinden van aanvullende behandelings- en begeleidingsmogelijkheden die u op enig moment na de diagnose nodig heeft. De gids biedt een overzicht van zorgverleners, (patiënten)organisaties en zelfhulpprogramma’s.
  Lees meer op: www.verwijsgidskanker.nl. Een website van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in samenwerking met diverse beroeps- en koepelorganisaties.

 

Prostaatkanker en relatie

Wat gebeurt er met je relatie als je man prostaatkanker krijgt? Schrijfster, kunstenares, psychologe en ervaringsdeskundige Marion Bloem interviewde de partners van mannen met prostaatkanker. Samen met uroloog Paul Kil schreef zij het boek ‘Als je man verandert’. 

Veel mannen kampen na de behandeling voor prostaatkanker met psychische en sociale klachten, die ook de relatie treffen. Er is veel behoefte aan psychosociale steun, maar mannen maken weinig gebruik van de mogelijkheden. Dit heeft z’n weerslag op de relatie. Psycholoog Adriaan Visser deed er onderzoek naar. 


Lotgenotencontact bij prostaatkanker
Als er sprake is van prostaatkanker, kan het zijn dat patiënten behoefte hebben aan lotgenotencontact.
Het uitwisselen van ervaringen en het delen van gevoelens met iemand in een vergelijkbare situatie kan helpen. Lotgenoten hebben vaak aan een half woord genoeg om elkaar te begrijpen. Daarnaast kan het krijgen van praktische informatie belangrijke steun geven.
Contact met een lotgenoot kan tot stand komen via de ProstaatKankerStichting (PKS). Deze stichting is opgericht voor mensen met prostaatkanker en hun partners. De stichting biedt lotgenotencontact en geeft informatie.
Meer informatie over de PKS.

Contact tussen thuis en het ziekenhuis
De urologen en de (oncologie)verpleegkundigen van Meander Medisch Centrum onderhouden geregeld contact met de huisarts en de thuiszorgorganisaties. De urologen stellen na slecht nieuws of andere belangrijke ontwikkelingen de huisarts zo spoedig mogelijk op de hoogte van de omstandigheden en het voorgenomen diagnose/behandelplan. Wekelijks worden op indicatie de situaties van patiënten met kanker besproken in de oncologiebespreking. Bij deze bespreking is niet alleen de uroloog vertegenwoordigd, maar ook een radiotherapeut uit het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), een radioloog, een patholoog, een nucleair geneeskundige, een internist-oncoloog, een oncologieverpleegkundige en een oncoloog uit het UMCU. Uw huisarts wordt voor deze bespreking uitgenodigd.
De verpleegkundige zorg wordt zo nodig overgedragen aan een thuiszorgorganisatie. Meander Medisch Centrum heeft transferverpleegkundigen in dienst die deze zorg bespreken en organiseren.
De verpleegkundig consulent oncologie draagt desgewenst de begeleidende zorg over aan de oncologieverpleegkundige van de thuiszorg.

Meer informatie
Het prostaatboek, Astellas (verkrijgbaar op de polikliniek)

Als je man verandert, auteur: Marion Bloem, uitgeverij: Bert Bakker, 2010

Folders Meander Medisch Centrum:
Verpleegkundig spreekuur voor oncologiepatiënten
Oncologische revalidatie

 

Patiëntenvereniging:
Prostaatkankerstichting

Websites over prostaatkanker:
Nederlandse vereniging voor urologie
Leven met kanker
Prostaatkanker, KWFKankerbestrijding

 

Meer informatie over het verpleegkundig oncologisch spreekuur

Naast uw contact met de uroloog kunt u extra begeleiding krijgen via het verpleegkundig oncologisch spreekuur. Dat kan in de volgende situaties prettig zijn:

 • U wilt meer uitleg over de informatie die u van uw uroloog heeft gehad: Heb ik de informatie goed begrepen? Wat houdt de behandeling nu precies voor mij  in? Met welke bijwerkingen moet ik rekening houden en wat kan ik daar tegen doen?
 • U wilt informatie en begeleiding hoe u met de situatie kunt omgaan: We gaan allebei heel anders met de situatie om, hoe blijven we toch in contact? Hoe en wat vertel ik de kinderen? Wat kan ik doen om iets meer rust in mijn hoofd te krijgen? Hoe kom ik met lotgenoten in contact?

 

De oncologisch verpleegkundige luistert naar uw vragen en vraagt door. Ze geeft antwoord als dat kan. Voor vragen waar zij zelf geen antwoord op heeft, geeft zij advies waar deze vragen gesteld kunnen worden. Als u dat wilt, kunt u met haar een gesprek met de uroloog voorbereiden door samen een vragenlijstje op te stellen. Veel vragen aan de oncologisch verpleegkundige gaan over de situatie na de operatie:

‘Hoe ben ik eraan toe na de operatie?’

‘Wanneer kan ik weer aan het werk?’

‘Word ik incontinent?’

‘Moet ik rekening houden met erectieproblemen?’

 

Uw partner is altijd welkom bij het gesprek. Bij prostaatkanker en de behandeling ervan kunnen er gevolgen zijn voor de relatie en seksualiteit. Daarom is het prettig om samen te komen.

 

Vaak, maar niet altijd, hebben vrouwen meer behoefte aan praten dan mannen. Alhoewel u de patiënt bent is er in de spreekkamer van de oncologisch verpleegkundige zeker ook tijd en aandacht voor de partner.

 

Veel mannen vinden dat bij een goede seksuele relatie altijd een erectie hoort. Als de erectie uitblijft, kan dat gevolgen hebben voor de intimiteit en kan de relatie onder druk komen te staan. Vaak willen partners elkaar ‘sparen’ door er niet over te praten en soms de intimiteit te mijden. Toch is het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven en uit te spreken hoe men over de relatie denkt.

 

In het gesprek kunnen ook taboes worden besproken. Een man kan de overtuiging hebben dat hij niet mag ‘zeuren’: hij is genezen van de prostaatkanker, maar moet wel driemaal daags van incontinentieluier wisselen. Dan is de kwaliteit van leven flink aangetast en kan het zinvol zijn om daar bij stil te staan.

 

Mannen praten vaak anders of minder dan vrouwen over hun ziekte, maar hebben vaak wel de behoefte om hun ervaringen of vragen met bekenden te delen. De oncologisch verpleegkundige kan dan bijvoorbeeld het advies geven om samen met andere mannen iets te gaan doen: een klus, naar een concert of naar een voetbalwedstrijd.

Al doende kan het makkelijker zijn om over uw situatie te praten.

 

De reactie die patiënten en hun partners achteraf geven, is vaak: 'We dachten dat het een zwaar of zweverig gesprek zou worden. Achteraf zijn we blij dat we zijn gegaan, want het was een prettig gesprek waar we zeker mee verder kunnen. Ook is het fijn om te weten dat we met vragen kunnen bellen en om te weten wie we dan aan de telefoon krijgen.'