Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Zorgprogramma prostaatoperatie

Bloedafname en afdeling Operatieplanning
Vanaf de polikliniek Urologie gaat u naar het laboratorium om bloed te laten prikken en vervolgens naar de afdeling Operatieplanning. De medewerker van de operatieplanning plant samen met u een voorlopige operatiedatum in. Tevens ontvangt u een afspraak voor het preoperatieve spreekuur.

Preoperatief spreekuur anesthesiologie
De anesthesioloog neemt met u het goedkeuringsformulier anesthesie door, geeft uitleg over de algehele verdoving (narcose) en over de pijnstilling na uw operatie. Hij/zij spreekt met u af welke thuismedicatie u dient te stoppen of waar u mee door kunt gaan op de dag van de operatie en wat u die dag wel of niet mag eten.

Geneesmiddelenanamnese
Aansluitend op het preoperatieve spreekuur anesthesie brengt u een bezoek aan de apothekersassistent. Hij/zij inventariseert uw medicatiegebruik. Belangrijk is dat u hiervoor uw medicatie meeneemt in de originele verpakking.

Verpleegkundig spreekuur
Aansluitend het gesprek met de apothekersassistent krijgt u een gesprek met een verpleegkundige op het verpleegkundig spreekuur. De verpleegkundige zal u tijdens het intakegesprek voorlichten over de opname en operatie, ook zal er informatie worden gegeven over de periode na ontslag en de leefregels thuis. Daarnaast wordt er gevraagd naar uw medische voorgeschiedenis en thuissituatie.

Bekkenfysiotherapie
Voorafgaand aan de operatie gaat u naar de bekkenfysiotherapeut die u informatie en instructies geeft over het trainen van de bekkenbodemspieren. Deze training kan incontinentieproblemen sneller verhelpen. Bij de fysiotherapeut gaat u de bekkenbodemspieren oefenen, deze oefeningen zijn vooral bedoeld voor na de operatie.
Folder: fysiotherapie bij bekkenbodemproblematiek.

Verpleegafdeling Urologie
Tijdens het hele behandelingstraject vinden twee opnames op de verpleegafdeling Urologie plaats. De eerste opnameperiode is bedoeld voor de operatie en duurt gemiddeld vier dagen. De dag voor de operatie wordt u in de namiddag op de verpleegafdeling opgenomen.
Bij de tweede opname, ongeveer een week na de operatie, wordt de blaaskatheter verwijderd. Op de poli Urologie wordt eerst een cystogram gemaakt: via de katheter wordt een contrastvloeistof in de blaas gebracht. Daarna wordt een röntgenfoto van de volle blaas gemaakt om te kijken of de verbinding tussen de blaas en de plasbuis goed genezen is. Mocht dit niet zo zijn, dan is er meer tijd nodig voor de genezing en gaat u nog een week met de katheter naar huis. Meestal is dit niet nodig en kan de katheter verwijderd worden. In verband met het observeren van de eventuele incontinentie duurt deze opname een dag en eventueel een nacht.

Na de verwijdering van de katheter wordt gekeken hoe het gaat met het plassen en met het urineverlies. U krijgt incontinentiemateriaal aangemeten door de verpleegkundige. Tevens krijgt u tijdens deze heropname de uitslag van het weefselonderzoek (PA-uitslag) en worden de hechtingen verwijderd.
Folder: Verpleegafdeling A1

Naar huis
Na de eerste opname gaat u een aantal dagen naar huis met een blaaskatheter. U krijgt van de verpleegkundige uitleg over de verzorging van de blaaskatheter en u krijgt materiaal hiervoor mee voor thuis.
Bij de tweede opname wordt de katheter verwijderd en gaat u naar huis met incontinentiemateriaal afgestemd op uw behoefte (proefpakket).

Verpleegkundig (in)continentie spreekuur
Bij ontslag uit het ziekenhuis heeft u een proefpakket incontinentiemateriaal van MediReva meegekregen. U kunt naar behoefte materiaal bij deze firma bijbestellen. Mocht u de behoefte hebben om te overleggen over de juiste keuze van incontinentiemateriaal, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de (in)continentieverpleegkundige.

Folder: Incontinentiespreekuur

Poliklinisch vervolgtraject
De eerste poliafspraak met de uroloog wordt ongeveer zes weken na de operatie gepland. Deze afspraak zal met name gericht zijn op uw vragen en klachten, zoals incontinentie en erectiestoornissen. Zo wordt er desgewenst aandacht besteed aan en de rol van het opwekken van ‘kunstmatige’ erecties door middel van Androskat injecties.
Wanneer u voor deze optie kiest dan krijgt u een afspraak op de functieafdeling Urologie. Voor de behandeling met Androskat injecties zijn meer vervolgafspraken nodig.

U heeft voor de operatie een bekkenfysiotherapeut bezocht en deze behandeling wordt nadat de katheter is verwijderd voortgezet met nog twee tot zes vervolgafspraken.

In het eerste jaar na de operatie komt u een keer per drie maanden bij de uroloog en de jaren daarop ieder halfjaar, of jaarlijks. Na vijf tot tien jaar worden de controles afgerond. Bij problemen kunt u uiteraard ook tussendoor contact opnemen met de poli urologie of de verpleegkundig consulent oncologie.