Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Operatie

Het verwijderen van de prostaat is een van de mogelijkheden om van prostaatkanker te kunnen genezen.

De operatie
Tijdens deze operatie verwijdert de uroloog de prostaat in zijn geheel. Soms is het nodig om ook de omliggende lymfeklieren te verwijderen en te onderzoeken. De operatie vindt plaats onder algehele verdoving (narcose). De operatie wordt laparoscopisch verricht. Dat wil zeggen dat de uroloog door middel van een kijkbuis (laparoscoop), via de buikholte, de prostaat losmaakt. Deze wordt vervolgens via een kleine snee verwijderd. Een grote buikoperatie is niet nodig, zodat u sneller herstelt.

Sinds begin 2011 heeft Meander Medisch Centrum de beschikking over een Da Vinci-operatierobot. Doordat de urologen deze robot in kunnen zetten bij het verwijderen van de prostaat, kunnen zij nog nauwkeuriger opereren. Dit is vooral belangrijk om de zenuwen die de erectie en continentie aansturen, zo veel mogelijk te kunnen sparen.
Meer informatie over een prostaatoperatie met de Da-Vinci operatierobot

Na de operatie
Een paar dagen na de operatie gaan patiënten met een blaaskatheter naar huis. Een blaaskatheter is een slangetje dat tijdens de operatie is ingebracht. Deze katheter zorgt er voor dat de urine kan aflopen in een zakje, zodat de nieuwe aanhechting tussen de blaas en de plasbuis rustig kan genezen.
Ongeveer een week na de operatie wordt de blaaskatheter verwijderd. Aangezien de kans op incontinentie vlak daarna groot is, worden patiënten hiervoor even opgenomen op de afdeling Urologie.

Dezelfde of de volgende dag mag de patiënt naar huis. Gedurende de weken tot maanden daarna neemt bij de meeste mensen de incontinentie af en verdwijnt tenslotte. Bekkenfysiotherapie kan dit proces bespoedigen.
 

Patiënten Informatie Map
Voorafgaand aan de opname overhandigt de poliassistente u een Patiënten Informatie Map (PIM). Deze map bevat uitgebreide informatie die voor patiënten van toepassing is. Gaandeweg kan er meer informatie aan de map worden toegevoegd. Ook kunnen patiënten zelf informatie aan deze PIM toevoegen en is er ruimte om opmerkingen en vragen te noteren.

Zorgprogramma
Om alle patiënten die geopereerd worden zo goed en zo snel mogelijk te kunnen behandelen, is er binnen Meander Medisch Centrum een  zorgprogramma opgesteld. Binnen een zorgprogramma zijn afspraken gemaakt over de zorg rondom de operatie, bijvoorbeeld over de opnameduur, wanneer de blaaskatheter verwijderd kan worden, hoe vaak controle op de polikliniek plaatsvindt, etc.. Bekend is dat ongeveer 80% van alle geopereerde patiënten dit traject ‘volgens plan’ doorloopt.

Meer informatie over het zorgprogramma.