Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Verworven oorschelpafwijkingen

Oorschelpafwijkingen die zijn ontstaan door onder andere trauma's worden 'verworven oorschelpafwijkingen' genoemd.

In de linkerkolom treft u de meest voorkomende aan.