Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Microtie

Microtie betekent 'klein oor'. Het is een aangeboren afwijking waarbij de oorschelp onderontwikkeld is. De afwijking komt in 90% van de gevallen voor aan één oor. In 65% van de gevallen betreft het jongens.

     

 

                               

Oorzaak

De oorzaak van microtie is onbekend, evenals de reden waarom de rechterzijde vaker is aangedaan dan de linkerzijde. De aandoening ontstaat al vroeg in de zwangerschap en mogelijk heeft een tijdelijke vermindering van bloedtoevoer in dit gebied invloed op het ontstaan van microtie. Alhoewel bij het gebruik van sommige medicijnen

(bijvoorbeeld accutane of thalidomide) tijdens de zwangerschap het vermoeden bestaat dat deze de kans op microtie verhogen, is dit niet bewezen.

 

Is microtie erfelijk?

Microtie is meestal niet erfelijk. Wanneer een kind of een ouder in het gezin de afwijking heeft, is de kans op een volgend kind met microtie wel vergroot. De aandoening komt meestal op zichzelf voor, maar kan ook deel uitmaken van het syndroom van Treacher Collins, syndroom van Goldenhar of van Hemifaciale Microsomie.

 

Hoe is het gehoor bij een kind met microtie?

Als de gehoorgang niet is aangelegd, kan het middenoor ook minder ontwikkeld zijn. Dan kan het gehoor verminderd zijn doordat geleiding van het geluid via de lucht niet mogelijk is. Het kind hoort dan door botgeleiding naar het binnenoor, dat doorgaans normaal is aangelegd. Indien nodig kunnen botgeleidende hoortoestellen gedragen worden.

  
Advies bij kind met microtie

Wij adviseren een bezoek aan de polikliniek plastische chirurgie in het eerste levensjaar (meestal in de eerste maanden na de geboorte).Dan zal tevens een bezoek aan de KNO-arts gebracht worden om het gehoor te testen en eventueel aanvullend onderzoek af te spreken. Een onderzoek om naar het middenoorgebied (binnenoor) te kijken wordt meestal pas veel later afgesproken. Tweejaarlijkse controle op de polikliniek plastische chirurgie en regelmatige controle van het goede oor door een KNO-arts blijft noodzakelijk.

 

Behandelingen bij microtie

Redenen om een oorschelp te maken zijn zowel cosmetisch als functioneel, bijvoorbeeld om een bril te kunnen dragen. Het geeft geen gehoorverbetering. Een oorschelpreconstructie kan plaatsvinden met eigen weefsel of met niet-lichaamseigen materiaal. Wij geven de voorkeur aan lichaamseigen weefsel. Een voordeel hiervan is dat het oor meegroeit met het kind.


Op welke leeftijd wordt een oorreconstructie gedaan?

Dat is afhankelijk van de type reconstructie. 

Vanaf ongeveer het achtste jaar is een operatie middels ribkraakbeen mogelijk. Het normale oor is dan grotendeels volgroeid en het kind heeft voldoende ribkraakbeen. Ribkraakbeen wordt namelijk gebruikt voor het maken van het nieuwe oor. Daarnaast wordt het tijdstip van operatie bepaald door de motivatie van het kind.

Reconstructie via het gebruik van een Medpor prothese  (kunststof) kan vanaf 4 jaar worden gedaan.