Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Reconstructie door ribkraakbeen

Ribkraakbeen reconstructie :

 

 

 

 

Zie rechteroor voor de operatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste operatie

Bij de eerste operatie verwijdert de plastisch chirurg de restanten kraakbeen van het onderontwikkelde oor, omdat deze niet gebruikt  worden. Tevens wordt de oorlel op de normale plaats vastgezet. Van kraakbeendelen van een eigen rib wordt een oorframe gemaakt.

 

 

 

Voor het uitnemen van het kraakbeen wordt een snee van ongeveer 6 cm onder de ribbenboog gemaakt, aan de kant van het aangedane oor.

 

 

 

 

Het nieuwe kraakbeenframe wordt onder de huid geplaatst en er wordt een klein draintje (plastic buisje) achtergelaten om de huid over het frame goed te laten aangroeien.

Tijdens de eerste operatie wordt ook vaak een klein stukje kraakbeen teruggeplaatst onder de huid bij de rib, zodat dit tijdens deze tweede operatie aan de achterzijde van het kraakbeenframe kan worden geplaatst. Doorgaans worden alleen oplosbare hechtingen gebruikt. De operatie duurt gemiddeld 3,5 – 4 uur en vindt plaats onder algehele narcose.

 

Nabehandeling bij de eerste operatie

Na de operatie wordt een hoofdverband aangelegd. De plaats waar het ribkraakbeen is verwijderd veroorzaakt meestal meer pijn dan het oor. Hiervoor wordt goede pijnmedicatie gegeven. Na de operatie blijft het kind gemiddeld

3-5 dagen in het ziekenhuis. Tijdens de eerste 24-uur zal het draintje bij het geopereerde oor elk uur geleegd worden. Dat is arbeidsintensief voor de verpleging, maar ook voor het kind en de familie. Het is niet pijnlijk. De reden voor deze intensieve handeling is dat er geen vocht mag ontstaan tussen het ribkraakbeenframe (het nieuwe oor) en de huid. De huid moet strak vastgroeien over het onderliggende kraakbeen waardoor de kans om een mooie oorschelpvorm te krijgen wordt vergroot.

Na de eerste 24 uur wordt het draintje elke zes uur geleegd. Het draintje en het verband worden na vijf dagen verwijderd en volgt ontslag uit het ziekenhuis.Tijdens het verblijf in het ziekenhuis (voor de eerste vijf dagen) wordt antibiotica gegeven zodat de kans op infectie van het kraakbeenframe wordt verkleind. Na verwijdering van het verband mag kort gedoucht worden. Het is niet verstandig om in de eerste twee weken na de operatie langdurig te douchen of in bad te gaan vanwege week worden van de wond. Het buiklitteken geeft meestal geen lelijk litteken.

 

De tweede operatie

Na zes maanden kan de tweede operatie onder algehele narcose plaatsvinden. Het nieuwe oor wordt losgemaakt, zodat het oor iets van het hoofd gaat afstaan. Hierbij ontstaat een huidtekort aan de achterzijde van de nieuwe oorschelp dat bedekt wordt met een huidtransplantaat. Dit transplantaat wordt meestal uit de lies gehaald, maar soms van het bovenbeen.De operatie duurt 60-90 minuten.

 

Nabehandeling bij de tweede operatie

Opnieuw wordt er op de operatiekamer een hoofdverband aangelegd. Het  kind blijft doorgaans één nacht in het ziekenhuis. Na 5 tot 7 dagen wordt het verband verwijderd op de polikliniek. Als het huidtransplantaat is ingegroeid, mag de wond nat worden. Het transplantaat is vooral de eerste twee weken extra kwetsbaar.

 

 

 

 

 

 

Zie rechteroor na de operatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporten

De eerste zes weken na de operatie adviseren wij geen contactsporten te beoefenen. Het kind mag na vier weken wel zwemmen, op voorwaarde dat er geen lichamelijk contact is waarbij het oor beschadigd kan worden. Na zes weken zijn er geen beperkingen meer ten aanzien van sport of andere lichamelijke activiteiten.

 

Mogelijke complicaties

Bij elke operatie bestaat er de kans op een infectie. De kans is het grootst na de eerste operatie, waarbij een kraakbeentransplantaat is geplaatst.Om die reden wordt tijdens en na de eerste operatie antibiotica gegeven.

Daarnaast is het mogelijk dat het oor niet de gewenste vorm heeft. Vaak is het echter mogelijk om door een extra operatie enige vormverbetering te realiseren.