Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Opnameplein: de eerste stap naar uw opname in Meander Medisch Centrum

In overleg met uw arts is besloten dat u een operatie, ingreep of onderzoek ondergaat in Meander Medisch Centrum. Ter voorbereiding komt u langs op het Opnameplein. Met één bezoek bent u hierdoor goed voorbereid op uw opname.

 


Uw afspraak

Langskomen kan op afspraak. Hiervoor kunt u van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 16.00 uur het Opnamebureau bellen via het afsprakennummer: 033 – 850 60 70.

U kunt ook zonder afspraak langskomen tijdens deze openingstijden. Houd dan rekening met enige wachttijd.

 

Waar vindt u ons?

Het Opnameplein is gevestigd op een centrale locatie in de Laan, pal naast de Informatiebalie.

Intern adres: Oranjerie 10.

 

Hoe lang duurt uw bezoek?

Op het Opnameplein heeft u een gesprek met een apotheekmedewerker, een anesthesioloog (in opleiding) of een anesthesiemedewerker en een verpleegkundige. Bij elkaar duurt dit bezoek ongeveer 1,5 uur.

 

Apothekersassistent

Een apothekersassistent neemt uw medicijngebruik met u door. Zorg dat u uw actuele medicatieoverzicht bij u heeft. Dit is van belang bij elk bezoek aan het ziekenhuis, om u zo snel en veilig mogelijk te kunnen helpen.

 

Anesthesiologie

De anesthesioloog, anesthesioloog in opleiding) of anesthesiemedewerker schat in welke risico’s bij u aan de behandeling en de anesthesie zijn verbonden en hoe deze risico’s kunnen worden beperkt.

Hij of zij geeft u voorlichting over de anesthesie en bespreekt met u  welke vorm en soort het beste is voor u bij uw operatie.  Er vindt  meestal lichamelijk onderzoek plaats. Ook het onderwerp ‘pijn na de operatie’ komt aan de orde. Elke operatie gaat gepaard met postoperatieve pijn, maar het is van belang voor uw herstel  dat u zo min mogelijk pijn ervaart.

 

Aanvullend onderzoek

In sommige gevallen laat de anesthesioloog aanvullend onderzoek doen, zoals bloedonderzoek, een hartfilmpje (ECG), röntgenonderzoek of laat hij/zij een afspraak voor u maken bij bijvoorbeeld een internist of cardioloog. Bij de anesthesioloog hoort u ook welke medicijnen u op de dag van de behandeling (nog) mag innemen en met welke medicijnen u van te voren moet stoppen.

 

Verpleegkundige

Een verpleegkundige neemt een vragenlijst over uw gezondheid met u door en informeert u over de voorbereidingen op de operatie. Zij vertelt u ook wat er op de dag van de operatie en in de dagen erna gaat gebeuren. Ook komt aan de orde of u thuiszorg ontvangt van een mantelzorger. Wij hebben specifieke aandacht voor mantelzorgers in Meander Medisch Centrum. Zie http://www.meandermc.nl/mantelzorg.

Bij patiënten van 70 jaar en ouder stellen we nog een aantal specifieke vragen, om in beeld te brengen of er sprake is van risico’s die de kwetsbaarheid vergroten. Denk aan risico’s op vallen, ondervoeding  of verwardheid. Door dit vooraf goed in kaart te brengen, verloopt de opname zo goed mogelijk.

 

Opnamedatum

De opnameplanning belt u zo spoedig mogelijk en bespreekt met u  een opname-/ operatiedatum.

 

Veiligheid

Meander Medisch Centrum werkt aan veilige zorg rondom operaties. Daarom gebruiken we een uitgebreide veiligheidschecklist bij operaties. Deze checklist bevat alle controles die moeten zijn uitgevoerd voor de operatie, tijdens en vlak na de ingreep en voor het ontslag uit het ziekenhuis. Lees verder.

 

Wat neemt u mee naar het Opnameplein?

  • uw zorgverzekeringgegevens
  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw actuele medicatieoverzicht.
  • uw agenda

 

Verhinderd?

Kunt u door omstandigheden niet op de geplande opnamedatum komen, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de doktersassistente van het Opnameplein.