Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

B5 Oncologie Hematologie en Palliatieve unit

Op verpleegafdeling B5 (24 bedden) worden patiënten verpleegd die onder behandeling zijn van een internist of longarts. De medisch specialisten zijn gespecialiseerd in (long)oncologie en/of hematologie. Op B5 is ook de Palliatieve unit gevestigd. Hier worden patiënten opgenomen met een oncologische of hematologische aandoening, waarbij geen genezing maar nog wel behandeling mogelijk is. De Palliatieve unit heeft 6 bedden. 

 

Palliatieve zorg

Palliatief betekent verzachtend. Palliatieve zorg is bedoeld om de gevolgen van een ziekte zoveel mogelijk te verzachten, waardoor de kwaliteit van leven kan verbeteren.

Met name de behandeling in de eindfase van het leven is hierop gericht. Tijdens de opname staat het voorkomen en bestrijden van klachten centraal. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan onderzoeken om oorzaken van klachten duidelijk te krijgen, pijnbestrijding, het geven van medicatie, chemotherapie. In de behandeling is dan ook alles gericht op het bereiken van een zo hoog mogelijk resultaat van comfort voor patiënten, waarbij de zorg zich ook uitstrekt tot naasten van de patiënt.

 

De Palliatieve unit beschikt over éénpersoonskamers met badkamer + ligbad. Op de afdeling is een familiekamer aanwezig, deze bevindt zich aan de voorkant van de afdeling.

                             

Medewerkers

Op de Palliatieve unit werken:

 • Oncologen: Dr.I.O. Baas; Dr. H. Bloemendal; Dr. C. Rodenburg
 • Hematologen: Dr. S.K. Klein en Dr. R. Fijnheer, drs. J.C. Regelink
 • Arts-assistent: arts in opleiding
 • Teammanager
 • Verpleegkundigen
 • Service-assistenten
 • Vrijwilligers

 

Daarnaast kunnen andere disciplines indien nodig ingeschakeld worden, zoals:

 • Diëtiste
 • Fysiotherapeut
 • Maatschappelijk werker
 • Geestelijke verzorging
 • Psycholoog

 

Ontslag en nazorg 

Wij streven ernaar dat patiënten in een zo goed mogelijke conditie naar huis gaan. Om dit te realiseren zijn soms ondersteunende maatregelen nodig. Bijvoorbeeld specialistische thuiszorg en/of het naar huis gaan met een pompje voor pijnbestrijding.

 

Soms is het niet mogelijk of wenselijk om naar huis te gaan. Dan wordt er gezocht naar een goede alternatieve plek, zoals een verzorgingshuis of een verpleegtehuis.

Wanneer patiënten een levensverwachting hebben van minder dan drie maanden kan voor een hospice gekozen worden. Een hospice is een centrum waar in huiselijke sfeer patiënten verzorgd kunnen worden die in een terminale levensfase verkeren.

 

Meer informatie over hospices in de regio van Amersfoort.

 

Voordat patiënten met ontslag gaan heeft de arts-assistent van de afdeling telefonisch contact met de huisarts. Indien nodig schrijven de verpleegkundigen een overdracht. Op deze manier wordt de continuïteit van zorg gewaarborgd.

 

Wanneer patiënten met ontslag zijn gegaan, neemt een verpleegkundige na ongeveer na drie dagen contact op. Eventuel vragen of onduidelijkheden kunnen dan besproken worden. Voor medische vragen dient contact met de betreffende huisarts gezocht te worden.

 

Nazorg familie en naasten

Ook voor familie en naasten van een overledene is er nazorg. In geval van overlijden neemt de afdeling na ongeveer drie weken contact op met de contactpersoon om na te praten over de verleende zorg.  

 

NIAZ

Wij vinden het belangrijk dat er goede kwaliteit van zorg geboden wordt. Voortdurend proberen we dit te verbeteren. In 2010 ontvingen wij de deelaccreditatie oncologische zorg van het NIAZ en in 2011 de NIAZ accreditatie.

Meer informatie over NIAZ

Meer informatie over de accreditatie van zorg voor Meander Medisch Centrum

 

Verdere informatie:

www.netwerkpalliatievezorg.nl/eemland

www.iknl.nl

www.toonhermanshuis.nl

 

Adresgegevens:

Palliatieve unit, onderdeel van B5

Meander Medisch Centrum Amersfoort

033 - 8505050 (vraag naar de Palliatieve unit)