Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Dagbehandeling Oncologie

Op de Dagbehandeling Oncologie worden patiënten met kanker behandeld. Een behandeling op de dagbehandeling duurt maximaal één dag.


Een patiënt met kanker is altijd onder behandeling van een oncoloog of hematoloog. De oncoloog houdt zich bezig met kankers in het lichaam, zoals borst-, darm-, prostaat-, eierstok-, baarmoederhals- en huidkanker. De hematoloog houdt zich bezig met bloedziekten, zoals leukemie, (non) Hodgkin en multiple myeloom.

Op de Dagverpleging werken:

 • Oncologen
 • Hematologen
 • Gespecialiseerde verpleegkundigen
 • Artsen in opleiding
 • Serviceassistent
 • Patiëntenplanner
 • Vrijwilliger 


Daarnaast kunnen andere disciplines indien nodig ingeschakeld worden:

 • Researchverpleegkundige,
 • Psycholoog,
 • Maatschappelijk werker
 • Diëtist
 • Geestelijke verzorging
 • Verpleegkundigen van het oncologisch- of hematologisch spreekuur.


Welke behandelingen zijn er op de Dagbehandeling?
Op de Dagbehandeling kunnen de volgende behandelingen voorkomen:

 • Chemotherapie
 • Hormoontherapie
 • Immunotherapie
 • Targeted therapie
 • Blaasspoelingen
 • Ondersteunende behandelingen bij de therapie, zoals bloedtransfusie.


Mijn arts heeft mij aangemeld voor behandeling op de Dagbehandeling. Hoe gaat het in zijn werk?
Uw oncoloog of hematoloog heeft u aangemeld voor behandeling op de dagbehandeling. Uw arts geeft u uitleg en informatie over de behandeling. Indien u chemotherapie gaat ontvangen, is het mogelijk om hoofdhuidkoeling en/of nagelkoeling toe te passen. Van uw specialist hoort u of u daarvoor in aanmerking komt.

De poli-assistente maakt vervolgens een afspraak met u voor de eerste behandeling op de afdeling.

Indien u met chemotherapie gaat starten, wordt u zo spoedig mogelijk doorverwezen naar de verpleegkundige op de poli. De verpleegkundige geeft u de eerste beknopte informatie over uw behandeling en u ontvangt de Behandelwijzer Chemotherapie.

De verpleegkundige maakt tevens een afspraak met u voor een informatief gesprek over uw behandeling. Dit gesprek wordt binnen één week na het polikliniekbezoek gepland op de Dagbehandeling.

Informatief gesprek 
Voordat u start met chemotherapie, heeft u een informatief gesprek met een verpleegkundige.

U heeft op de polikliniek de Behandelwijzer Chemotherapie ontvangen. Het is van belang om deze informatie thuis al door te nemen en mee te nemen naar het informatieve gesprek. Wij raden u aan om eventuele vragen van te voren op te schrijven.

Daarnaast heeft u op de polikliniek recepten ontvangen. Wij verzoeken u deze recepten vooraf bij uw eigen apotheek of bij de Meander Apotheek op te halen en alle medicatie mee te nemen naar het gesprek. Tijdens dit gesprek wordt de instructie rond de medicatie-inname met u doorgenomen.

Uw chemotherapiebehandeling vindt plaats tussen 8.00 uur en 16.30 uur.

Op de Dagbehandeling
Op de dag van uw behandeling meldt u zich bij de balie van Dagbehandeling. U wordt daarna naar uw kamer gebracht, vervolgens wordt uw komst bij de verpleegkundige gemeld.

Verblijf
Tijdens u verblijf op de Dagbehandeling is er een verpleegkundige die u gedurende de behandeling begeleidt. (dit is niet altijd dezelfde persoon). Zij zal voor de start van de behandeling gezondheidsvragen met u doornemen.

Wij raden u aan gemakkelijke kleding aan te trekken en zelf iets mee te nemen om uw verblijf te veraangenamen. Televisie en tijdschriften zijn op de afdeling aanwezig.

Er is een service-assistent om u van koffie en thee te voorzien. Er mag tijdens uw verblijf één bezoeker bij u blijven. Ook voor deze persoon is er koffie en thee beschikbaar.

Ontslag
Bij vertrek van de Dagbehandeling ontvangt u uw vervolgafspraak.

Nazorg
U ontvangt na uw laatste behandeling een afspraak voor het oncologisch verpleegkundig spreekuur of hematologisch verpleegkundig spreekuur.

Bereikbaarheid
De Dagbehandeling is bereikbaar tussen 8.00 uur en 16.30 uur via het algemene telefoonnummer 033-8505050. Behandeling met chemotherapie vindt plaats tussen 8.00 uur en 16.30 uur.

Adres
Dagbehandeling Oncologie
Meander Medisch Centrum, Maatweg 3 in Amersfoort
Telefoonnummer (algemeen) 033 – 8505050

Waar kan ik terecht met vragen of (lichamelijke) klachten?

 • Tijdens kantooruren kunt u bellen met het algemene nummer van Meander, 033 – 8505050. Vraagt u naar de afdeling Dagbehandeling Oncologie.
 • Buiten kantooruren kunt u terecht bij de 24-uurs helpdesk. Dit nummer is alleen bedoeld voor oncologische en hematologische patiënten. Wanneer u op de afdeling wordt opgenomen, krijgt u verdere informatie en het nummer van de 24-uurs helpdesk.


Links
Belangrijke documenten of website informatie:
Folder  Oncologische revalidatie
http://www.kwfkankerbestrijding.nl/
http://www.toonhermanshuis.nl/