Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Nazorg en nacontrole dikke darmkanker

Meander Medisch Centrum biedt de volgende nazorg bij dikke darmkanker:

Controle
Na afloop van de behandeling blijft u onder controle van de chirurg of maag-darm-leverarts en kunt u contact blijven houden met de verpleegkundig consulent oncologie / chirurgie. De chirurg of maag-darm-leverarts zal met u bespreken welke onderzoeken eventueel nodig zijn.

Ondersteuning
De behandeling van kanker is vaak intensief. Meander Medisch Centrum biedt steun bij de verwerking van lichamelijk en psychische klachten als gevolg van diagnose en behandeling. Ook kan er praktisch advies gegeven worden. Een verwijzing naar het Verpleegkundig Oncologisch Spreekuur voor de chirurgie is altijd mogelijk. Eventuele verwijzing (bijvoorbeeld maatschappelijk werk of psycholoog) is mogelijk en kunt u bespreken met uw arts of oncologieverpleegkundige.

Oncologische revalidatie op maat
Meander Medisch Centrum wil mensen met kanker de best mogelijke zorg bieden. Ook na hun behandeling. Omdat veel patiënten klachten houden als vermoeidheid, conditievermindering, angst en onzekerheid, biedt de afdeling Revalidatiegeneeskunde van Meander revalidatieprogramma's op maat. Sinds begin 2010 kunnen alle patiënten die in Meander worden behandeld voor kanker een gesprek met de revalidatiearts krijgen en gebruik maken van het programma oncologische revalidatie.