Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Ondersteunende zorg

In Meander Medisch Centrum is er naast de medische en verpleegkundige zorg ook veel aandacht voor psychosociale ondersteuning.

Verpleegkundige spreekuren
Meander biedt naast de reguliere spreekuren speciaal voor mensen met kanker en hun naasten verpleegkundige spreekuren.

Lees voor meer informatie de folder: Verpleegkundige spreekuren voor oncologiepatiënten.

Oncologische revalidatie
Op de afdeling Revalidatiegeneeskunde van Meander Medisch Centrum zijn revalidatieprogramma's ontwikkeld om oncologiepatiënten te helpen om te gaan met klachten als angst en onzekerheid.

Kijk voor meer informatie op de pagina Oncologische revalidatie

Geestelijke Verzorging
De afdeling Geestelijke Verzorging biedt ondersteuning bij de existentiële, spirituele en levensbeschouwelijke vragen die de diagnose kanker kan oproepen. Via de polikliniek Geestelijke Verzorging kan er te allen tijde contact met hen worden opgenomen.

Kijk voor meer informatie op de website van Geestelijke Verzorging.

Medische Psychologie
De ziekte kanker en de behandeling daarvan kan een zware psychische belasting betekenen. Soms is die psychische belasting te zwaar: er ontstaat dan bijvoorbeeld een depressie of er kan sprake zijn van bovenmatige angsten. Komt iemand daar, ook met hulp van naasten, de verpleegkundigen of de artsen, niet meer uit, dan kan de medisch psycholoog ingeschakeld worden. Deze kan helpen die angsten en somberheid beter te hanteren, zodat iemand weer verder kan. De medisch psycholoog wordt ingeschakeld door de behandelend arts.

Kijk voor meer informatie op de website van Medische Psychologie.

 

Digitale hulpmiddelen bij en na kanker

Als aanvulling op de ondersteuning die u krijgt van uw uroloog en verpleegkundige specialist, kunt u gebruik maken van onderstaande digitale hulpmiddelen bij en na kanker. U kunt hier zelf mee aan de slag, op uw manier, op uw moment.

 

  • Oncokompas
    Specifieke vragen en adviezen voor uw situatie: op lichamelijk, sociaal, psychisch gebied en over levensvragen en leefstijl. Met Oncokompas heeft u meer grip op uw leven.
    Ga naar: www.oncokompas.nl/aanmelden

 

  • Verwijsgids kanker
    De Verwijsgids Kanker helpt u en uw naasten bij het vinden van aanvullende behandelings- en begeleidingsmogelijkheden die u op enig moment na de diagnose nodig heeft. De gids biedt een overzicht van zorgverleners, (patiënten)organisaties en zelfhulpprogramma’s.
    Lees meer op: www.verwijsgidskanker.nl. Een website van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in samenwerking met diverse beroeps- en koepelorganisaties.