Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Zorg op maat

U kunt terecht in Meander Slaap Waak na een verwijzing van uw huisarts. Op basis van uw klachten bekijken wij welke specialist u het beste kan helpen. 


Snurken en apneu (OSAS)
Gaat u naar de KNO-arts of longarts? Dan volgt eerst snurk- en ademhalingsregistratie. Snurk- en ademhalingsregistratie vindt thuis plaats in uw eigen bed, met apparatuur die u bij Meander Slaap Waak ophaalt. De volgende dag levert u de apparatuur weer in. De arts bespreekt de resultaten met u en stelt een behandeling voor.


Neurologische slaapproblemen 
Heeft u neurologische slaapproblemen, zoals insomnie (slapeloosheid) of parasomnie (ongewoon gedrag tijdens de slaap), dan gaat u naar de neuroloog. Hij doet onderzoek en stelt een behandelplan voor.