Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Onderzoeken

Onderzoek bij de KNO-arts

Bij klachten als snurken en/of apneu begint een traject met snurk- en ademhalingsregistratie. U krijgt apparatuur mee naar huis en sluit deze aan voordat u gaat slapen. De apparatuur meet onder meer in welke houding u snurkt, of er apneus zijn, hoe lang zij duren en hoe vaak zij voorkomen. Ook wordt gemeten of het zuurstofgehalte in het bloed zakt tijdens een ademstop. De volgende dag brengt u de apparatuur terug. Meestal bespreekt u nog dezelfde dag de resultaten met de KNO-arts en gespecialiseerd verpleegkundige. De arts onderzoekt de doorgankelijkheid van uw neus, de slijmvliezen in uw keel, de keelamandelen en de ruimte in de neus-keelholte. Soms is er een slaapscopie nodig. Dit is een onderzoek onder lichte narcose van ongeveer tien minuten. De arts kijkt via de neus wat het snurken en/of de apneus veroorzaakt.

> Lees meer in de folder slaapscopie (propofolscopie) 

 

Onderzoek bij de neuroloog

Bij neurologische klachten, zoals insomnie (slapeloosheid), parasomnie (ongewoon gedrag tijdens slaap), narcolepsie (slaapaanvallen overdag) en slaapstoornissen bij kinderen, krijgt u een afspraak bij de neuroloog. Met hem bespreekt u de aard van uw klachten. Aansluitend doet hij lichamelijk neurologisch onderzoek. In overleg wordt een plan gemaakt voor aanvullend onderzoek:

 

Polysomnografie

Dit onderzoek meet uw hersenactiviteit en meerdere lichaamsfuncties tijdens de slaap. U verblijft een nacht in Meander Slaap Waak.

> Lees meer in de folder polysomnografie 

 

MSLT-onderzoek

Het MSLT-onderzoek (multi sleep latency test) meet de mate van slaperigheid overdag, oftewel: hoe makkelijk u in slaap kunt vallen. De meting gebeurt door registratie van de elektrische activiteit van uw hersenen.
> Lees meer in de folder MSLT-onderzoek 

 

MWT-onderzoek

Het MWT-onderzoek (maintenance of wakefullness test) meet of u in staat bent wakker en alert te blijven. Dit gebeurt met een EEG-apparaat. Het onderzoek duurt een dag.

> Lees meer in de folder MWT-onderzoek