Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Voor verwijzers

Aanmelden
Huisartsen kunnen patiënten aanmelden bij Meander Slaap Waak via de bijbehorende combinatieafspraak in ZorgDomein, te vinden onder specialisme KNO, Longgeneeskunde of Neurologie. De patiënt ontvangt een formulier met achttien vragen. Op basis van dit formulier vindt triage plaats en wordt de patiënt verwezen naar de betreffende specialist. 

 

Waarom Meander Slaap Waak?
Meander Slaap Waak is het multidisciplinaire centrum in de regio voor slaap- en waakstoornissen. Dankzij een nauwe samenwerking tussen KNO, longgeneeskunde, neurologie en kaakchirurgie stellen wij snel, bij voorkeur binnen 24 uur na het eerste onderzoek, een behandelplan op.