Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Meander Slaap Waak voor verwijzers

Patiënten aanmelden bij Meander Slaap Waak

Huisartsen kunnen patiënten aanmelden bij Meander Slaap Waak via de bijbehorende combinatieafspraak 'Slaap Waak', te vinden onder Neurologie, KNO en Longgeneeskunde in ZorgDomein. Op basis van uw verwijzing vindt triage plaats en wordt bepaald naar welke specialist de patiënt wordt doorverwezen. Daarna ontvangt de patiënt een vragenlijst.

 

Waarom Meander Slaap Waak?
Meander Slaap Waak is het multidisciplinaire centrum in de regio voor slaap- en waakstoornissen. Dankzij een nauwe samenwerking tussen KNO, longgeneeskunde, neurologie en kaakchirurgie stellen wij voor uw patiënt een behandelplan op maat op.