Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen

Slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen zijn:
 

 • Obstructief slaapapneusyndroom (OSAS)

Deze aandoening wordt vaak slaapapneu genoemd. Dit is een aandoening waarbij de luchtweg tijdens de slaap soms even dicht valt. Hierdoor ontstaat een obstructie van de ademhaling waardoor een adempauze ontstaat. In het lichaam ontstaat vervolgens een reactie waardoor de ademhaling wordt hervat. 

> Lees meer over apneu (OSAS) op www.apneuvereniging.nl

> Bekijk een video over OSAS 

> Lees de folder Autorijden na OSAS/narcolepsie

 

 • Centraal slaapapneusyndroom

Dit is een aandoening die lijkt op de obstructieve variant. Echter ontstaat het stoppen van de ademhaling niet door een obstructie van de luchtstroom, maar doordat er geen ademhalingsprikkel vanuit de hersenen komt. Ook bij deze variant wordt de ademhaling vanzelf weer hervat.

 

 • Snurken

Snurken is een zagend, ruisend of brommend keelgeluid. Als u ligt, versmalt de luchtweg tussen de neusgaten en de stembanden. Die versmalling hindert de luchtdoorstroming. Zacht weefsel in de luchtwegen gaat hierdoor bewegen, wat het snurkgeluid veroorzaakt. Soms is uw neusholte te smal, soms gaat het om een vernauwing achter de huig of in de keelholte achter de tong. De KNO-arts van Meander Slaap Waak kan via snurk- en ademhalingsregistratie en onderzoek precies zien waardoor het snurken bij u ontstaat.

 

Onderzoeken bij slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen

 

 • Snurk- en ademhalingsregistratie

Bij klachten als snurken en/of apneu begint een traject met snurk- en ademhalingsregistratie. U krijgt apparatuur mee naar huis en sluit deze aan voordat u gaat slapen. De apparatuur meet onder meer in welke houding u snurkt, of er apneus zijn, hoe lang ze duren en hoe vaak ze voorkomen. Ook wordt gemeten of het zuurstofgehalte in het bloed zakt tijdens een ademstop. De volgende dag brengt u de apparatuur terug.

Meestal bespreekt u nog dezelfde dag met de KNO-arts en een gespecialiseerd verpleegkundige de resultaten en het vervolg van uw behandeling. Dit kan ook bij de neuroloog of longarts zijn.

 

 • Slaapscopie (propofolscopie)

De KNO-arts onderzoekt de doorgankelijkheid van uw neus, de slijmvliezen in uw keel, de keelamandelen en de ruimte in de neus-keelholte. Soms is er een slaapscopie nodig. Dit is een onderzoek onder lichte narcose van ongeveer tien minuten. De arts kijkt via de neus wat het snurken en/of de apneus veroorzaakt.

> Lees meer in de folder slaapscopie (propofolscopie) 

 

Behandeling van slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen

 

Lees voor meer informatie over onderstaande behandelingen de folder Slaap- en waakstoornissen.

 

 • Continues positive airway pressure (CPAP)

Dit is een apparaat dat een positieve luchtdruk in de mond keel holte maakt door via een masker op de neus of de mond en neus kamerlucht in te blazen. Het masker draagt u alleen 's nachts.

> Lees meer over CPAP bij Veelgestelde vragen

 

 • Mandibulair repositie apparaat (MRA)

Dit is een beugel die de mond-keelholte vergroot. De beugel draagt u alleen 's nachts.

> Lees meer over een MRA bij Veelgestelde vragen

 

 • Leefstijl

Stoppen met roken, stoppen met alcohol drinken, gewichtsreductie, beweging zijn hiervan een onderdeel
> Lees de folder Adviezen voor een goede nachtrust 
 

 • Positietrainer

De positietrainer stimuleert rugslapers met apneu om de slaappositie te wijzigen. U draagt een klein apparaatje op de buik dat zacht trilt als u op de rug ligt.

 

 • UPPP (uvulo-palato-pharyngo-plastiek)

De KNO-arts verwijdert een deel van het zachte gehemelte, zodat de ruimte groter wordt. Deze operatie vindt onder lokale verdoving plaats.

 

 • Tonsillectomie en UPPP

De KNO-arts verwijdert een deel van het zachte gehemelte en de keelamandelen. De operatie duurt ongeveer veertig minuten. U blijft nadien een nacht in het ziekenhuis.

 

 • Somnoplastiek (gecontroleerde littekenvorming)

De KNO-arts brengt kort een dun naaldje in het zachte gehemelte. Door radiogolven ontstaat een temperatuurstijging tot 85° in het weefsel. Het weefsel krimpt hierdoor en gaat minder snel trillen.

 

 • HTP (hyoidothyropexy)

Bij een hyoidothyropexy wordt het tongbeen aan de adamsappel vastgehecht. Hierdoor ontstaat meer ruimte in de keel. De operatie duurt ongeveer 75 minuten.

 

 • CELON-methode

Als de oorzaak van apneu teveel of te slap weefsel in de bovenste luchtwegen is, kan dit weefsel met de CELON-methode weggesneden of verstijfd worden. De KNO-arts voert de minimaal invasieve ingreep onder plaatselijke verdoving uit. De totale behandeling duurt doorgaans niet langer dan tien tot vijftien minuten.

 

 • RaVoR-behandeling tegen snurken

De RaVoR-behandeling (Radiofrequentie Volume Reduction) is een moderne en patiëntvriendelijke techniek waarmee de KNO-arts het zachte gehemelte strakker maakt en het eventueel overtollig weefsel laat slinken.

> Lees meer in de folder RaVoR-behandeling tegen snurken