Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Slaapapneu en snurken

Slaapapneu en snurken zijn slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen. We onderscheiden: 
 

 • Obstructief slaapapneusyndroom (OSAS)

Deze aandoening wordt vaak slaapapneu genoemd. Dit is een aandoening waarbij de luchtweg tijdens de slaap soms even dicht valt. Hierdoor ontstaat een obstructie van de ademhaling waardoor een adempauze ontstaat. In het lichaam ontstaat vervolgens een reactie waardoor de ademhaling wordt hervat. 

 

> Lees meer over apneu (OSAS) op www.apneuvereniging.nl

> Bekijk een video over OSAS 

> Lees de folder Autorijden na OSAS/narcolepsie

> Doe de zelftest over slaapapneu en bespreek de resultaten met uw huisarts.

 

 • Centraal slaapapneusyndroom

Dit is een aandoening die lijkt op de obstructieve variant. Echter ontstaat het stoppen van de ademhaling niet door een obstructie van de luchtstroom, maar doordat er geen ademhalingsprikkel vanuit de hersenen komt. Ook bij deze variant wordt de ademhaling vanzelf weer hervat.

 

> Doe de zelftest over slaapapneu en bespreek de resultaten met uw huisarts.

 

 • Snurken

Snurken is een zagend, ruisend of brommend keelgeluid door het tegen elkaar bewegen van het zachte weefsel in de mond/keelholte. De KNO-arts van Meander Slaap Waak kan via snurk- en ademhalingsregistratie en onderzoek precies zien waardoor het snurken bij u ontstaat. 

Onderzoeken bij slaapapneu en snurken

 

 • Snurk- en ademhalingsregistratie

Bij klachten als snurken en/of apneu begint een traject met een afspraak bij de KNO-arts en snurk- en ademhalingsregistratie. U krijgt apparatuur mee naar huis en sluit deze aan voordat u gaat slapen. De apparatuur meet onder meer in welke houding u snurkt, of er apneus zijn, hoe lang ze duren en hoe vaak ze voorkomen. Ook wordt gemeten of het zuurstofgehalte in het bloed zakt tijdens een ademstop of ademvermindering. De volgende dag brengt u de apparatuur terug.

U krijgt, afhankelijk van de uitslag, de uitslag bij de KNO-arts, longarts of neuroloog.

 

> Lees meer in de folder Slaapregistratie of bekijk onderstaande video.


 

 • Slaapscopie (propofolscopie)

De KNO-arts onderzoekt op de polikliniek de bovenste luchtweg, vanaf de neus tot aan de stembanden. Soms is er een slaapscopie nodig. Dit is een onderzoek onder lichte narcose van ongeveer tien minuten. De arts kijkt via de neus wat het snurken en/of de apneus veroorzaakt.

> Lees meer in de folder slaapscopie (propofolscopie)  

Behandeling van slaapapneu en snurken

 

 

 • Continues positive airway pressure (CPAP)

Dit is een apparaat dat voor een positieve luchtdruk in de bovenste luchtweg zorgt, door via een masker op de neus of op de mond en neus lucht in te blazen. Het masker draagt u alleen 's nachts.

> Lees meer over CPAP bij Veelgestelde vragen

 

 • Mandibulair repositie apparaat (MRA)

Dit is een beugel die de ruimte in de bovenste luchtweg vergroot. De beugel draagt u alleen 's nachts.

> Lees meer over een MRA bij Veelgestelde vragen

 

 • Leefstijl

Gewichtsreductie, stoppen met roken en verminderen van alcoholgebruik zijn hiervan een onderdeel.
> Lees de folder Adviezen voor een goede nachtrust 
 

 • Positietrainer

De positietrainer stimuleert rugslapers met apneu om de slaappositie te wijzigen. U draagt een klein apparaatje op de buik dat zacht trilt als u op de rug ligt.

 

 • UPPP (uvulo-palato-pharyngo-plastiek) met eventueel verwijderen keelamandelen (tonsillectomie)

De KNO-arts verwijdert een deel van het zachte gehemelte en eventueel de keelamandelen om meer ruimte in de bovenste luchtweg te creëren. Deze operatie duurt ongeveer veertig minuten. U blijft daarna een nacht in het ziekenhuis. 

 

 • HTP (hyoidothyropexy)

Bij een hyoidothyropexy wordt het tongbeen naar voren geplaatst om meer ruimte te creëren in de bovenste luchtweg. De operatie duurt ongeveer 75 minuten.

 

 • Kaakoperatie

Naar voren plaatsen van de onder- en/of bovenkaak om meer ruimte te maken in de bovenste luchtweg.