Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Snurken

Wat is een snurkprobleem?

Snurken is een zagend, ruisend of brommend keelgeluid. Als u ligt, versmalt de luchtweg tussen de neusgaten en de stembanden. Die versmalling hindert de luchtdoorstroming. Zacht weefsel in de luchtwegen gaat hierdoor bewegen, wat het snurkgeluid veroorzaakt. Soms is uw neusholte te smal, soms gaat het om een vernauwing achter de huig of in de keelholte achter de tong. De KNO-arts van Meander Slaap Waak kan via snurk- en ademhalingsregistratie en onderzoek precies zien waardoor het snurken bij u ontstaat.
> Behandelingen

 

Wat verergert snurken?

Op de rug slapen en alcohol- of medicijngebruik kunnen snurken verergeren. Ook overgewicht is een risicofactor.
> Lees meer over risicofactoren in de folder Slaap- en waakstoornissen.


Wat kan ik zelf doen aan snurken?

Met leefstijlaanpassingen kunt u snurken helpen verminderen.

> Lees meer over leefstijlaanpassingen in de folder Slaap- en waakstoornissen.

> Lees ook de folder Adviezen voor een goede nachtrust.