Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Volwassenen en ouderen

Wij nodigen u uit voor een intakegesprek. Als u bent opgenomen, komen wij langs op de afdeling.

 

Psychologisch onderzoek

Eerst maken wij in één of meerdere gesprekken een overzicht van uw klachten en huidige functioneren, bijvoorbeeld thuis en op het werk.

 

Soms is het nodig om aanvullend (neuro)psychologisch onderzoek te doen. Dit onderzoek geeft een vollediger beeld van psychologische factoren die een rol kunnen spelen bij de klachten. Het onderzoek kan bestaan uit:

  • psychologische testen
  • vragenlijsten
  • observaties van gedrag
  • gesprekken met u en een eventuele partner.

 

Daarna geven wij u advies over de behandeling, binnen of buiten het ziekenhuis.

 

Psychologische behandeling

De behandeling duurt in principe kort en is gericht op het verminderen of het leren omgaan met de klachten in het dagelijks leven.

 

Mogelijke behandelingen zijn:

  • cognitieve gedragstherapie
  • kortdurende psychodynamische psychotherapie
  • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).
  • psycho-educatieve groepsbijeenkomsten

 

Wij werken nauw samen met andere specialisten en therapeuten in het ziekenhuis die betrokken zijn bij uw behandeling.

 

Lees voor meer informatie de folder Medische Psychologie, volwassenen en ouderen.