Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Psychologische behandeling

Een psychologische behandeling is meestal kortdurend en gericht op het beter kunnen omgaan met de omstandigheden die uw aandoening met zich meebrengt. De psycholoog stelt samen met u een behandelplan op, waarbij het doel en de werkwijze worden besproken.

 

Naast individuele behandelingen biedt de afdeling psycho-educatieve bijeenkomsten, waarbij patiënten met dezelfde aandoening samenkomen. Hierin wordt voorlichting gegeven over leefstijl en worden vaardigheden aangeleerd voor aanpassing aan de nieuwe situatie, bijvoorbeeld na een hartinfarct. Ook kunt u leren van tips en ervaringen van anderen.

 

Als andersoortige hulp noodzakelijk is, verwijst de psycholoog u naar een andere instantie of hulpverlener. Dit kan een eerstelijns psycholoog buiten het ziekenhuis of een instelling binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) zijn.