Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Kinderen en jeugd

Wij nodigen u, al dan niet samen met uw kind, uit voor een intakegesprek. Als uw kind is opgenomen, komen wij langs op de Kinderafdeling.

 

Psychologisch onderzoek

Eerst maken wij in één of meerdere gesprekken een overzicht van de klachten en het functioneren van uw kind, bijvoorbeeld thuis en op school. 

 

Soms is het nodig om aanvullend psychologisch onderzoek te doen. Dit onderzoek geeft een vollediger beeld van psychologische factoren die een rol kunnen spelen bij de klachten. Het onderzoek kan bestaan uit:

  • psychologische testen
  • vragenlijsten
  • observaties van gedrag of spel
  • gesprekken met uw kind en u.

 

Daarna geven wij u advies over de behandeling, binnen of buiten het ziekenhuis.

 

Psychologische behandeling

De behandeling duurt in principe kort en is gericht op het verminderen of het leren omgaan met de klachten in het dagelijks leven.

 

Mogelijke behandelingen zijn:

  • individuele gesprekken met uw kind
  • gesprekken met u als ouder(s)
  • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

 

Wij werken nauw samen met andere specialisten en therapeuten in het ziekenhuis die betrokken zijn bij de zorg van uw kind.

 

Lees voor meer informatie de folder Medische Psychologie, kind en jeugd.