Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Medische Psychologie

Wat is een medisch psycholoog?

Een medisch psycholoog onderzoekt en behandelt mensen op het gebied waar gezondheid en gedrag elkaar beïnvloeden, of als er emotionele problemen ontstaan als gevolg van een aandoening. Daarnaast behoort ook de samenhang tussen gedrag en hersenfuncties tot het werkgebied van een medisch psycholoog.

 

Voor wie?

Lichamelijke klachten, ziekten, medische onderzoeken en behandelingen kunnen een zware belasting betekenen voor de patiënt en hun naasten. Medische psychologen kunnen hulp bieden bij:

  • psychische gevolgen van ziek zijn
  • lichamelijke klachten door emotionele problemen
  • klachten waar tot nu toe geen medische oorzaak voor gevonden is
  • cognitieve klachten, zoals geheugenproblemen of concentratiestoornissen
  • verwerking van aan ziekenhuis gerelateerde stressvolle gebeurtenissen

Soms helpt het al voldoende als u weet waar de klachten vandaan komen. Soms is ook behandeling nodig.

 

Ook voor kinderen en jongeren?

In Meander werken ook een aantal kinder- en jeugdpsychologen. Zij doen, afhankelijk van de aard van de verwijzing en de hulpvraag, psychologisch onderzoek en begeleiden en behandelen kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. De kinder- en jeugdpsychologen richten zich ook op mogelijke ontwikkelingsproblematiek bij kinderen/jeugdigen en op de wisselwerking die ziekte, ontwikkeling en opvoeding op elkaar hebben. Als ouder wordt u intensief betrokken bij het onderzoek en de behandeling van uw kind.

  

Hoe kan ik een afspraak maken met een medisch psycholoog?

De afdeling Medische Psychologie van Meander Medisch Centrum werkt alleen op verwijzing van een specialist van Meander. U kunt zich dus niet zelf aanmelden of verwezen worden door uw huisarts. Mocht u denken een medisch psycholoog nodig te hebben, bespreek dit dan met uw specialist.

 

Uw huisarts kan u wel doorverwijzen naar een psychologiepraktijk in uw woonomgeving.

 

Wat zijn de kosten?

Als u bent verwezen door een medisch specialist, wordt u behandeling meestal volledig vergoed. Lees hier onder kosten meer over.
 

Hoe zit het met mijn privacy?

De psycholoog en de psychologische assistent hebben een beroepsgeheim. Alleen als het belangrijk is voor de hulpverlening, geeft de psycholoog informatie door aan de medisch specialisten en andere ziekenhuis-medewerkers die bij uw behandeling en zorg betrokken zijn. Ook wordt de huisarts op de hoogte gesteld van de behandeling. U kunt dit echter aangeven als u dit niet wilt. Het geven van informatie aan andere instanties of hulpverleners buiten het  ziekenhuis gebeurt alleen als u daar schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Wat zijn mijn rechten?

Als er zaken zijn die u niet begrijpt of waar u ontevreden over bent, kunt u daar met de psycholoog praten. Komt u samen niet tot een oplossing, neemt u dan contact op met het hoofd van de afdeling Medische Psychologie of met onze klachtenfunctionaris. U kunt deze afdelingen bereiken via het algemene telefoonnummer 033-850 50 50, vraag naar de betreffende afdeling.

De psychologen vallen onder een beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en/of het tuchtrecht van de wet Beroepen in de gezondheidszorg (BIG).

 

Bereikbaarheid en vragen

De afdeling Medische Psychologie is gevestigd in het Meander Medisch Centrum.

 

Heeft u nog vragen, neem dan contact op via het algemene telefoonnummer van Meander Medisch Centrum, telefoon 033 - 850 50 50 en vraag naar de afdeling Medische Psychologie.

 

Snel naar