Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Medische Psychologie

Uw behandelend arts kan u doorverwijzen naar de afdeling Medische Psychologie als er sprake is van psychologische klachten die in meer of mindere mate samenhangen met lichamelijke klachten en/of ziekte. Hierbij kunt u denken aan:
 

  • Emotionele problemen, zoals somberheid en/of angst als gevolg van een aandoening, behandeling en/of complicatie.
  • Aandoeningen van de hersenen of zenuwen die kunnen leiden tot emotionele, cognitieve en gedragsmatige problemen. Cognitieve problemen zijn problemen die te maken hebben met het verwerken van informatie, zoals waarneming, aandacht, concentratie, geheugen, oriëntatie en taalgebruik.
  • Aanpassingsproblemen bij het leven met een chronische aandoening, zoals diabetes, astma of epilepsie.
  • Verwerkingsproblemen na een ziekenhuisopname en/of behandeling die als traumatisch ervaren wordt.
  • Angst voor medische procedures.
  • Lichamelijke klachten waarvoor geen medische oorzaak gevonden is, zoals hoofdpijn, buikpijn en vermoeidheid die tot belemmeringen leiden in het dagelijks functioneren.

 

Bij de afdeling Medische Psychologie van Meander Medisch Centrum werken ook kinder- en jeugdpsychologen.


Alle medewerkers hebben een beroepsgeheim. Wij delen enkel noodzakelijke informatie met de verwijzer en eventuele medebehandelaars. Zonder uw toestemming verstrekken wij geen gegevens aan derden.

  

Afspraak maken met een psycholoog in het ziekenhuis

De afdeling Medische Psychologie van Meander Medisch Centrum werkt alleen op verwijzing van een medisch specialist van Meander. Denkt u een medisch psycholoog nodig te hebben, bespreek dit dan met uw specialist.
De kosten van uw behandeling worden volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.
 

Uw huisarts kan u niet doorverwijzen naar een psycholoog in het ziekenhuis, maar wel naar een psychologiepraktijk in uw woonomgeving.

 

Bereikbaarheid afdeling Medische Psychologie

De afdeling Medische Psychologie is gevestigd in Meander Medisch Centrum in Amersfoort.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op via het algemene telefoonnummer van Meander 033 - 850 50 50 en vraag naar de afdeling Medische Psychologie.