Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Wegblijftarief

Kosten voor het niet verschijnen op een afspraak
Bent u verhinderd voor een afspraak, dan dient u dat minimaal 24 uur van tevoren bij de afdeling Meander Moeder Kind te melden. Dit kan via het afsprakennummer 033 – 850 6070 (ma t/m vrij van 8.00-16.30 uur) of via e-mail (24 uur per dag) naar:

 

Als u te laat of niet afzegt, dan krijgt u een rekening van €50,-. Deze kosten moet u zelf betalen en kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zogenoemde wegblijftarief of no-show tarief is in overeenstemming met het beleid van het ministerie van VWS.

 

SMS-herinnering

Om u te herinneren aan uw afspraak, stuurt Meander Medisch Centrum u twee werkdagen voorafgaand aan uw afspraak een herinnering per SMS.


Waarom krijgt u een rekening?
Meander Medisch Centrum is continu bezig met het verbeteren van haar kwaliteit van zorg. Een van de verbeterpunten is het voorkomen dat patiënten niet verschijnen op hun afspraak in het ziekenhuis. Helaas komt het regelmatig voor dat een patiënt zonder tijdige afmelding niet op een afspraak komt. Hierdoor kan de arts of zorgverlener deze tijd niet inzetten voor een andere patiënt en loopt de wachttijd voor andere patiënten op. Om dit te voorkomen, berekent Meander Medisch Centrum de kosten hiervan aan deze patiënten door.