Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Nederlands rekenmodel helpt onnodige operaties bij darmkanker te voorkomen

Dertien Nederlandse ziekenhuizen, waaronder Meander Medisch Centrum, hebben een rekenmodel ontwikkeld waarmee artsen beter kunnen voorspellen welke patiënten met een vroeg stadium van darmkanker baat hebben bij een aanvullende operatie. Met het rekenmodel kan het aantal aanvullende operaties worden teruggebracht van 65% naar 32% per jaar. Patiënten wordt een ingreep bespaard die achteraf bezien onnodig was. Het gezaghebbende vaktijdschrift Gastroenterology heeft de resultaten van de Nederlandse studie gepubliceerd. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door de Maag Lever Darm Stichting.

Specialisten Meander: wetenschappelijk onderzoek acute pancreatitis

Twee artsen van Meander Medisch Centrum hebben meegewerkt aan een multicenter onderzoek naar de behandeling van acute pancreatitis. Het gaat om Esther Consten, chirurg en Thijs Schwartz, MDL‐arts. De resultaten van dit onderzoek zijn nu gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijk tijdschrift The Lancet.

Meer capaciteit voor vervolgonderzoek na screening op darmkanker

Door samenwerking tussen Meander Medisch Centrum en Medisch Centrum de Veluwe komt vanaf 1 februari 2017 meer capaciteit beschikbaar voor onderzoek naar darmkanker op locatie Baarn van Meander Medisch Centrum. Het gaat om het vervolgonderzoek dat soms nodig is na deelname aan het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Themabijeenkomst Zwangerschap en seksualiteit bij IBD

Meander Medisch Centrum organiseert samen met het regioteam Utrecht van de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland op dinsdag 31 mei 2016 een themabijeenkomst over zwan-gerschap en seksualiteit bij de IBD. IBD is de verzamelnaam voor darmaandoeningen waaronder colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn. De bijeenkomst vindt plaats van 18.00 uur tot 20.30 uur in Meander Medisch Centrum in Amersfoort.

Eerste verpleegkundig endoscopist in Meander

Eva Grift is de eerste verpleegkundig endoscopist in Meander Medisch Centrum. Haar opleiding heeft ze gevolgd onder begeleiding van MDL-artsen Menno Brink en Paul Pullens.