Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Schildwachtklierprocedure

Er is een methode om de lymfeklieren te onderzoeken op uitzaaiingen zonder ze allemaal direct te verwijderen: de schildwachtklierprocedure.

 

Deze procedure heeft als doel om niet onnodig de lymfeklieren te verwijderen. Dit voorkomt het risico op lymfoedeem en de kans op minder goed functioneren van de schouder.

 

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat uitzaaiingen naar de lymfeklieren van de oksel beginnen in de eerste of tweede lymfeklier waar het lymfevocht vanuit de borst terecht komt. Van hieruit kunnen de uitzaaiingen zich naar andere lymfeklieren verspreiden.

 

De eerste lymfeklier waar een uitzaaiing terecht kan komen, noemt men de schildwachtklier, of ook wel poortwachter, voorstopper of sentinel node. Deze lymfeklier wordt verwijderd en onderzocht op uitzaaiingen. Wanneer er in deze schildwachtklier geen uitzaaiingen worden gevonden, is de kans zeer klein dat er in de andere lymfeklieren uitzaaiingen worden gevonden. De overige lymfeklieren worden dan niet verwijderd.

 

Aangezien de schildwachtklier niet voelbaar of zichtbaar is moet een speciale scan worden gemaakt om deze in beeld te krijgen. Hierbij wordt een zogenaamde merkstof gebruikt, die zeer licht radioactief is. Ook wordt tijdens de operatie een blauwgekleurde merkstof gebruikt. Heel soms kan de schildwachtklier niet worden gevonden (minder dan 5 procent van de gevallen). Dan worden zekerheidshalve alle oksellymfeklieren verwijderd.

 

Folder Meander Medisch Centrum

Klik hier voor de folder over de schildwachtklierprocedure