Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Okselklierdissectie

Als de lymfeklieren in de oksel verwijderd moeten worden, noemt men dat een okselklierdissectie.

 

Het lymfestelsel

Het lymfestelsel speelt een belangrijke rol bij de afweer van ons lichaam. Onze afweer verdedigt ons tegen virussen, bacteriën en andere organismen die ons ziek kunnen maken. De lymfevaten vormen de kanalen van het lymfevatenstelsel. De lymfeklieren zijn de zuiveringsstations van het lymfevatenstelsel. Daar worden bacteriën en virussen onschadelijk gemaakt.

 

Lymfklieren zitten op vele plaatsen in ons lichaam, bijvoorbeeld in de oksels, hals en liezen. Als kankercellen losgeraakt zijn van de tumor, kunnen ze via de lymfebanen naar de lymfeklieren gaan. Dan spreken we van lymfeklieruitzaaiingen.

 

Borstkanker kan zich het eerst verspreiden naar de lymfeklieren in de oksel (okselklieren). Vanuit deze klieren kan borstkanker zich in het lichaam uitzaaien.

 

Als de lymfeklieren in de oksel verwijderd moeten worden, noemt men dat een okselklierdissectie. Dit kan op twee momenten in de behandeling gebeuren:

 • Tegelijk met de borstoperatie, als gebleken is dat er kwaadaardige cellen in de lymfklieren in de oksel zitten of als er meerdere tumoren in de borst zijn gevonden
 • In een vervolgoperatie als blijkt dat de schildwachtklier kankercellen bevatte.

 

De operatie

De operatie gebeurt onder volledige narcose. Het weefsel dat verwijderd wordt, gaat voor onderzoek naar het pathologisch laboratorium.  

 

Na de operatie

Patiënten gaan meestal 24 uur na de operatie naar huis. Eventueel met een wonddrain.

 

De uitslag

Het weefsel dat tijdens de operatie is verwijderd, wordt onderzocht door een patholoog. Na ongeveer zeven werkdagen is de uitslag hiervan bekend. De uitslag wordt de eerstvolgende woensdag besproken in de oncologiebespreking. Daar bespreken onder andere de oncologischchirurg, internist-oncoloog, radiotherapeut, radioloog en patholoog hun bevindingen. Zij bepalen gezamenlijk een advies over de beste nabehandeling. Dat kan radiotherapie, chemotherapie, hormoontherapie, immunotherapie of een combinatie hiervan zijn. De chirurg bespreekt de uitslag op de polikliniek, aansluitend volgt een gesprek met de mammacareverpleegkundige.

 

Brochures Meander Medisch Centrum

 • Preventie lymfoedeem na okselklierverwijdering
 • Mammacareverpleegkundige
 • Schildwachtklierprocedure
 • Anesthesie
 • Naar huis met een wonddrain

 

Nabehandelingen

 • Radiotherapie (bestraling)
 • Chemotherapie
 • Hormonale therapie
 • Immunotherapie