Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Borstsparende behandeling

Een borstsparende behandeling bestaat uit het operatief verwijderen van de tumor en bestraling van de borst. De bestraling is nodig om mogelijke achtergebleven kwaadaardige cellen uit te schakelen. Ook kan er een schildwachtklierprocedure en/of een okselklierdissectie plaatsvinden.

 

Een borstsparende behandeling is mogelijk als:

  • de tumor op één plek of één kwadrant van de borst aanwezig is
  • de tumor niet te groot is
  • de borst niet te klein is

 

Soms is de tumor niet voelbaar en bepaalt de radioloog door middel van draadlokalisatie de exacte plaats van de tumor.  

 

Een borstsparende behandeling heeft een net zo grote kans op genezing als een verwijdering van de borst (ablatio van de borst). Het voordeel van een borstsparende behandeling is dat de borst behouden blijft. Afhankelijk van de uitslag van het weefsel dat verwijderd is, kan het nodig zijn om een aanvullende nabehandeling te ondergaan. Bestraling is altijd nodig bij een borstsparende behandeling.

 

De operatie

De operatie gebeurt onder volledige narcose. Het weefsel dat verwijderd wordt, gaat naar het pathologisch laboratorium. Daar wordt het onderzocht op afwijkende cellen.  

 

Na de operatie

Heeft een borstsparende operatie in combinatie met een schildwachtklierprocedure plaatsgevonden, dan mogen patiënten minimaal drie uur na de operatie naar huis.

 

Heeft er een okselklierdissectie plaatsgevonden, dan kunnen patiënten minimaal 24 uur na de operatie naar huis.  

 

De uitslag

Het weefsel dat tijdens de operatie is verwijderd, wordt onderzocht door een patholoog. De uitslag is na ongeveer zeven werkdagen bekend en wordt besproken in de oncologiebespreking. Daar overleggen onder andere de oncologisch chirurg, internist-oncoloog, radiotherapeut, radioloog en patholoog over hun bevindingen. Zij bepalen gezamenlijk een advies dat, zo nodig, de beste nabehandeling is. Aansluitend na het gesprek met de chirurg volgt een gesprek met de mammacareverpleegkundig

 

Soms wordt pas na de operatie duidelijk of het weesfel volledig is verwijderd. Indien dit niet het geval is, kan het noodzakelijk zijn om in een volgende operatie het afwijkende gebied ruimer weg te nemen en /of eventueel te bestralen. Dat kan vaak nog steeds borstbesparend gebeuren mits er nog voldoende borstweefsel aanwezig is. Anders is het nodig om alsnog de gehele borst te verwijderen.

 

Cosmetisch resultaat

Door de operatie kunnen de vorm en de structuur van de borst en het gevoel in de borst veranderen. De mate waarin is vooraf moeilijk te voorspellen. Sommige veranderingen zijn tijdelijk en andere zijn blijvend. Het cosmetisch eindresultaat is vaak zes maanden tot een jaar na de operatie te beoordelen. Als blijkt dat de borst plaatselijk zichtbaar minder gevuld is, is daarvoor een deelprothese te verkrijgen.

De mammacareverpleegkundige kan hierover informatie geven.

 

Verder na borstoperatie

Een borstoperatie is een ingrijpende verandering. De operatie en alle inspanningen eromheen kosten veel energie. Ook al blijft de borst behouden, de vorm en de kleur van de borst kunnen door de bestraling enige verandering vertonen in vergelijking met de andere borst. De mammacareverpleegkundige kan er meer over vertellen en adviezen geven.

 

Folders Meander Medisch Centrum

 

Overige informatie Meander Medisch Centrum

  • Verwijdering van de borst (ablatio van de borst)

 

Nabehandelingen borstkanker

  • Radiotherapie (bestaling)
  • Chemotherapie
  • Hormonale therapie
  • Immunotherapie