Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Expertisecentrum voor Laryngologie en Stembandchirurgie

Mensen met complexe stemproblemen en slikproblemen (laryngologie) kunnen in Meander Medisch Centrum in Amersfoort terecht voor onderzoek, behandeling en een second opinion. De KNO-artsen Mahieu, Heuveling en Snelleman van Meander hebben bijzondere expertise op het gebied van laryngologie en stembandchirurgie. Zij krijgen daarbij uitgebreide logopedische ondersteuning.

 

Landelijke expertise bij stemproblemen en slikproblemen

Deskundigheid in Nederland op het gebied van stem- en slikproblemen is schaars. KNO-artsen uit andere Nederlandse ziekenhuizen, zangdocenten en logopedisten (via huisartsen) sturen patiënten met complexe problematiek en elders uitbehandelde patiënten door naar Meander.

 

De KNO-artsen van Meander Medisch Centrum onderzoeken en behandelen jaarlijks bijna 1500 poliklinische patiënten met stem- en slikproblemen. Gemiddeld voeren zij 150 stem(band)operaties per jaar uit. Hiermee is Meander Medisch Centrum het grootste laryngologische centrum van Nederland. De KNO-artsen van Meander participeren in diverse onderzoeken op dit gebied en publiceren daar regelmatig over. Ook verzorgen de KNO-artsen nationale en internationale cursussen, waaronder in samenwerking met UMC Leiden.

 

Film KNO-onderzoek bij keel- of stemklachten in Meander Medisch Centrum

 

 

Meer informatie over stem- en slikproblemen in Meander Medisch Centrum