Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Logopedie

De logopedisten van Meander Medisch Centrum behandelen en adviseren indien er problemen zijn in de communicatie of met eten en drinken. Hierbij kunt u denken aan:

 

Organisatorisch vallen de logopedisten onder de afdeling Revalidatiegeneeskunde.

Behandelplan
Na een onderzoek, waarbij gebruik gemaakt kan worden van tests, maakt de logopedist een behandelplan. Dit behandelplan kan bestaan uit:

  • Spraakoefeningen
  • Slikoefeningen
  • Adem- en stemoefeningen
  • Oefeningen voor het begrijpen van gesproken of geschreven taal
  • Oefeningen voor het uiten van taal of het schrijven
  • Uitproberen van en adviseren over communicatiehulpmiddelen

Er zijn verschillende oefenprogramma's op de computer beschikbaar. Soms kan worden volstaan met een advies.

De logopedist besteedt ook aandacht aan naasten die, net als de patiënt, geconfronteerd worden met de moeilijkheden in de communicatie.

Waar?
De logopedisten van Meander Medisch Centrum werken in Meander Medisch Centrum Amersfoort. Organisatorisch vallen zij onder de zorgeenheid Revalidatiegeneeskunde.

Verwijzing 
U kunt alleen bij de logopedisten van Meander Medisch Centrum terecht als u door een specialist van Meander wordt doorverwezen.


Verbonden aan
Expertisecentrum voor Laryngologie en Stembandchirurgie