Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Testen met restmateriaal

Nadat het aangevraagde onderzoek is uitgevoerd, is er soms nog materiaal - zoals bloed, urine, of ander lichaamsmateriaal - over. Dit restmateriaal wordt, na in acht neming van de bewaartermijn, vernietigd. Incidenteel wordt dit restmateriaal in het laboratorium gebruikt als testmateriaal, bijvoorbeeld om een nieuwe onderzoeksmethode te ontwikkelen of een bestaande onderzoeksmethode te verbeteren. Uiteraard gebeurt dit geanonimiseerd, hetgeen betekent dat niet te herleiden is dat het materiaal van u afkomstig is.

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van uw lichaamsmateriaal als testmateriaal, dan kunt u dit kenbaar maken aan de medewerker van de afdeling Bloedafname. In het geval van onderzoek door het laboratorium voor Klinische Pathologie, kunt u dit kenbaar maken aan uw behandelend arts.