Keel-, neus- en oorheelkunde

De KNO-artsen van Meander Medisch Centrum behandelen aandoeningen aan de keel, neus, hals en oren. Naast de bekende ingrepen als amandelen knippen, het verhelpen van neusverstoppingen en gehoorverbeterende behandelingen, zijn aandachtsgebieden van onze KNO-artsen:

  • stem- en slikproblemen
  • hoofd- en halstumoren
  • vormafwijkingen van de neus en oren
  • gehoorverbeterende ingrepen zoals Bone Anchored Hearing Aid (BAHA), stijgbeugeloperaties
  • duizeligheidsklachten
  • snurken en/of obstructief slaap apneu syndroom (OSAS)
  • duikproblematiek
  • allergieën

 

Wat doet de KNO-arts?
De KNO-arts achterhaalt aan de hand van een gesprek en KNO-onderzoek de oorzaak van uw klachten. Soms is aanvullend onderzoek nodig. Het kan zijn dat u hiervoor terug moet komen (allergieonderzoek, gehoortest, röntgenonderzoek, evenwichtsonderzoek, reuktest, kijkonderzoek). Als een operatie noodzakelijk is, wordt met u de operatie in gang gezet.

 

Waar kan ik terecht?

Poliklinieken Keel-, neus- en oorheelkunde bevinden zich in Meander Medisch Centrum in Amersfoort en op de locaties Baarn, Nijkerk (gezondheidscentrum de Nije Veste) en Barneveld.

Hoe maak ik een afspraak?

Na verwijzing door uw huisarts of een andere zorgverlener plant de polikliniek een afspraak voor u in. De geplande datum, tijd en locatie ontvangt u via een afspraakbevestigingsbrief per post.

Uw poliklinische afspraken kunt u inzien via ons patiëntenportaal Mijn Meander of onze Mijn Meander app.

 

Afhankelijk van uw klachten wordt eventueel meteen vervolgonderzoek ingepland, zoals een gehoortest, allergiestest, stemonderzoek. Wij zorgen ervoor dat u bij de KNO-arts terecht komt die het aandachtsgebied beheert waartoe uw klacht behoort.

Wat neem ik mee?
U heeft een verwijsbrief van de huisarts of verwijzende specialist nodig. Neem ook altijd uw verzekeringsbewijs en identiteitsbewijs mee.

Wat gebeurt er als ik moet worden geopereerd?
In principe is uw eigen KNO-arts degene die u opereert, tenzij anders is afgesproken. Voor de operatie bezoekt u het spreekuur van de anesthesioloog.
Voor kinderen is er een speciaal spreekuur tezamen met een pedagogisch medewerkster. Zij geeft op een kindvriendelijke manier voorlichting over de gang van zaken rond de operatie. Bekijk hiervoor ook de film 'Ruben krijgt buisjes' waar we Ruben volgen die voor een operatie komt. 
Na de operatie komt u op de verpleegafdeling in Meander Medisch Centrum. Dit kan een dagopname of meerdaagse opname zijn.

Kindvriendelijke zorg
Meander Medisch Centrum heeft twee Smileys ontvangen van stichting Kind en Ziekenhuis voor kindvriendelijk zorg. De Smiley die Kind en Ziekenhuis toekent, is een kwaliteitskeurmerk. Als zodanig geeft het aan, dat het ziekenhuis kwaliteit biedt bij de zorg aan kinderen bij amandelen knippen of andere KNO-ingrepen. De criteria vindt u op www.kindenziekenhuis.nl.


Verbonden aan
Expertisecentrum voor Laryngologie en Stembandchirurgie
Meander Slaap Waak