Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Kinderdiabeteszorg in Meander

 • Het aantal kinderen is sterk toegenomen: van 80 in 1998 tot meer dan 300 op dit moment. Tevens is er een beginnende opkomst van het aantal kinderen met type 2 diabetes.
   
 • Nieuwe kinderen met diabetes worden, als de lichamelijke conditie dit toelaat, thuis ingesteld. Dit is voor de instelling, de acceptatie en de verwerking het beste. De kinderdiabetesverpleegkundigen komen regelmatig bij de kinderen en ouders thuis, ook na de initiële instelling.
   
 • Het thuis instellen is alleen mogelijk als kinderen nog in een goede conditie zijn. Het is dan ook noodzakelijk dat u kinderen bij verdenking op diabetes direct doorstuurt, ook in de avonduren of in het weekend. Wij zien graag een at random gemeten bloedsuiker en als deze verhoogd is graag meteen insturen en niet eerst met een nuchtere waarde controleren. Kinderen kunnen levensgevaarlijk ontregelen, zelfs als er maar een dagje gewacht wordt met de verwijzing. De dienstdoende kinderarts zal op zo'n moment contact zoeken met de diabeteskinderarts en samen zullen zij voor de opvang zorgen. Ook de kinderdiabetesverpleegkundigen zijn oproepbaar bij nieuwe patiënten om de zorg zo snel mogelijk op de rails te krijgen.
   
 • De kinderartsen dragen om beurten een mobiele telefoon, zodat er voor ouders dagelijks een 24 uurs bereikbaarheid is voor noodgevallen. Dit is vooral noodzakelijk voor de thuisinstelling van nieuwe kinderen, maar is er ook voor overleg bij ontregelingen van kinderen, die al langer diabetes hebben. Vaak kan door goed overleg met de ouders een opname voorkomen worden.
   
 • Op ditzelfde telefoonnummer is de kinderdiabetesarts bereikbaar voor overleg als kinderen met diabetes u met een ander probleem bezoeken.


Psychosociale begeleiding
Binnen het team hebben ook de maatschappelijk werkster en de psycholoog een belangrijke taak. Diabetes bij een kind heeft een enorme impact op het gehele gezin. Het merendeel van de gezinnen heeft daarvoor op een gegeven moment begeleiding nodig van maatschappelijk werk of psycholoog. Het diabetesteam is zeer bewust bezig met de psychosociale aspecten en de kwaliteit van leven van kind en ouders.

Insulinepomp
Al meer dan tien jaar is insulinepomptherapie een behandelingsmogelijkheid in ons ziekenhuis. Het zijn vooral kleine kinderen die hier veel baat bij hebben. Inmiddels hebben we echter ervaren dat voor een deel van de kinderen, met name pubers, de pomp op een gegeven moment een dermate grote belasting kan worden dat overstappen naar een zo eenvoudig mogelijk injectieschema een betere keuze is. Deze minder intensieve behandeling geeft vaak zelfs een betere instelling.

Glucosesensor
Een andere nieuwe ontwikkeling is het gebruik van de glucosesensor, waardoor gedurende ongeveer zes dagen continu de bloedsuiker gemonitord kan worden. Dit geeft veel extra informatie. Sinds 2012 is het ook mogelijk de glucosesensor continu te gebruiken. Dit is echter alleen bij een klein aantal kinderen in bijzondere situaties zinvol. Deze patiënten worden zeer intensief begeleid.

 

Digitalisering
De digitalisering is de afgelopen vijf jaar steeds belangrijker geworden. Er is veel e-mailcontact met patiënten. Alle insulinepompen en ook de meeste glucosemeters zijn via de computer uit te lezen. Wij hebben zo als team een veel beter inzicht in hoe het met de kinderen gaat en hoe we de behandeling het best bij kunnen sturen. Dit kost uiteraard veel tijd en aandacht.

Overstap internist
Sinds een aantal jaren wordt eraan gewerkt om de overstap naar de internist soepeler te laten verlopen. Hiertoe is de samenwerking met de internisten geïntensiveerd en is er een tussenjaar gecreëerd waarbij kindergeneeskunde en interne geneeskunde samen verantwoordelijk zijn voor een jongere voordat de definitieve overstap plaats vindt.